Potrzebujemy miejskiej strategii ds. uchodźców

Potrzebujemy miejskiej strategii ds. uchodźców
Dzisiaj na ręce Prezydenta Miasta – złożyłem wniosek w sprawie przyjęcia lokalnej strategii ds. uchodźców- mówi Jan Borowski rady miasta Świnoujście.

Rekomendacje ws. przyjęcia lokalnej strategii powstały w wyniku moich działań w ramach Pracowni Fundacji im. Stefana Batorego. – dodaje radny.

Data 24 lutego 2022 r. na zawsze zmieniła obraz naszego kraju, Polska a także nasze miasto – Świnoujście – stało się domem dla tysięcy uciekających przed wojną ukraińskich rodzin.
Potrzebujemy miejskiej strategii ds. uchodźców [1]

Świnoujście jest bogatym, rozwiniętym miastem, dobrym miejscem do życia. Przyjęcie strategii integracji z uchodźcami zmniejszy poziom lęku, niepewności czy frustracji zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej.

Proces integracji jest dwustronnym procesem określającym relacje między stroną polską, a uchodźcami.

Strategia może dotyczyć 12 obszarów takich jak:

-edukacja
-rynek pracy
-kultura
-mieszkalnictwo
-opieka zdrowotna
-pomoc społeczna
-bezpieczeństwo i komunikacja
-zarządzanie kryzysowe
-społeczności lokalne
– powitanie nowo przybyłych
-mediacje
-rządzenie/ przywództwo/ partycypacja.

Uważam, że jako Miasto, wspólnota mieszkańców, powinniśmy posiadać taką strategię, dlatego wnoszę o rozpoczęcie prac nad jej stworzeniem, – kończy swoją wypowiedź Jan Borowski.

Organizator