Powstaje Zarząd Dróg Miejskich

Powstaje Zarząd Dróg Miejskich
W Świnoujściu powołana została nowa jednostka organizacyjna miasta pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich. Taki projekt utworzenia nowego podmiotu oraz nadania mu statutu złożył Prezydent Miasta.

Nowa jednostka ma realizować 38 zadań, które do tej pory były w zakresie obowiązków trzech wydziałów Urzędu Miasta: Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej, Wydziału Inwestycji i Wydziału Ochrony Środowiska. Będą to m.in. utrzymanie dróg, oświetlenie, utrzymanie zieleni, inwestycje itd. 23 pracowników z tych wydziałów ma przejść do nowej jednostki. Pracę tam znajdzie też 14 pracowników do obsługi Tunelu (prawdopodobnie z żeglugi Świnoujście) oraz powstanie kilka etatów cząstkowych, takich jak księgowe czy bhp. Do końca grudnia ma zostać wyłoniony dyrektora tej jednostki, który będzie miał zadanie zorganizować całą nowa jednostkę oraz wdrożyć zarządzanie ruchem na ulicach miasta. Docelowo jednostka ta ma mieć więc około 40 pracowników, jej budżet określono na ok. 40 mln. zł.

Zarząd Dróg zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Zastępcę Prezydenta Miasta Barbarę Michalską będzie zajmował się przygotowaniem miasta do otwarcia Tunelu. Temat wywołał ożywioną dyskusję wśród radnych, którym nie podobało się, że pomysł nie został poparty wcześniejszymi analizami i jest wprowadzany na ostatnią chwilę. Radna Agatowska uznała, że mimo jej wniosku miasto nie przedstawiło planu finansowo – organizacyjnego, nie wiadomo też w jaki majątek zostanie wyposażona jednostka, dopytywała się o środki na finansowanie Tunelu oraz o miejsca pracy dla pracowników obsługi promów Żeglugi Świnoujście, którzy nie znajdą zatrudnienia w ZDM.

Radny Góreczny również uznał za temat nieprzygotowany do podjęcia decyzji. Z kolei radny Borowski oczekiwał struktury organizacyjnej i konkretnych kosztów jednostki. Radna Jabłońska uważała, że lepsze byłoby powołanie spółki do obsługi Tunelu, ale radny Bartkowiak uznał powołanie jednostki za bardzo dobry pomysł.

źródło: www.iswinoujscie.pl