Powstrzymać sprzedaż Stoczni

ĹšwinoujĹ›cie – iswinoujscie.pl Âť Powstrzymać sprzedaĹź Stoczni


iswinoujscie.pl • Piątek [04.12.2020, 16:46:42] • Świnoujście

W czwartek Sejmik WojewĂłdztwa Zachodniopomorskiego przyjÄ…Ĺ‚ apel o natychmiastowe wstrzymanie sprzedaĹźy Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. Podczas obrad gĹ‚os zabraĹ‚a radna ze ĹšwinoujĹ›cia ElĹźbieta KozĹ‚owska (PO):

Przypominam Państwu, şe w Świnoujściu odbyła się juş nadzwyczajna sesja Rady Miasta w sprawie Stoczni. Przedstawiciele PiS nie przybyli na sesję, nie chcieli wysłuchać pracowników własnego zakładu. Nie było ani Pana Brudzińskiego ani Pana Gróbarczyka- mówiła Elşbieta Kozłowska.- Nie moşna zamykać zakładu pracy bez rozmowy. Trzeba uszanować ludzi, stoczniowców, nie moşe być tak, şe politycy Prawa i Sprawiedliwości godzinę przed obradami dzwonią, şe ich nie będzie. Świnoujscy radni walczą o stocznię, Prezydent Miasta walczy o Stocznię. Świnoujście ma tradycje stoczniowe, nie moşna pozwolić na sprzedaş zakładu. ­– apelowała radna Województwa Zachodniopomorskiego.

Ostatecznie, po dyskusji, Sejmik przyjął apel przy 15 głosach za i 2 wstrzymujących się. Radni Prawa i Sprawiedliwości nie poparli apelu.

Jan Borowski

■ Z inicjatywy świnoujścian, miasto postawi na pl. Wolności drzewko, które zostanie ozdobione przez mieszkańców miasta. Choinka, około dwumetrowe drzewko, będzie dostępna na pl. Wolności przy fontannie od jutra (sobota, 5 grudnia) od godziny 12. Moşna przynosić własne ozdoby, bombki, łańcuchy itp. Oczywiście naleşy pamiętać o przestrzeganiu obostrzeń związanych z pandemią. Miejska, ośmiometrowa choinka, równieş stanie na pl. Wolności. Od niedzieli będzie moşna podziwiać ją w pełnej krasie ■

â–  W poniedziaĹ‚ek 7 grudnia br. odbÄ™dzie siÄ™ posiedzenie Zachodniopomorskiego ZespoĹ‚u Parlamentarnego poĹ›wiÄ™cone krytycznej sytuacji pracownikĂłw MSR Gryfia w kontekĹ›cie realizowanych w przedsiÄ™biorstwie zwolnieĹ„ grupowych. Spotkanie rozpocznie siÄ™ o godzinie 13.00 w siedzibie Zachodniopomorskiego UrzÄ™du WojewĂłdzkiego przy ul. WaĹ‚y Chrobrego 4 w Szczecinie (Sala Rycerska). Obrady bÄ™dzie moĹźna rĂłwnieĹź Ĺ›ledzić online. W celu uzyskania danych dostÄ™powych proszÄ™ o kontakt pod numerem telefonu 508 377 387 lub na adres arkadiusz.marchewka@sejm.pl do poniedziaĹ‚ku, do godziny 11.00. Zapraszam PaĹ„stwa dziennikarzy i fotoreporterĂłw. Z powaĹźaniem, dr Arkadiusz Marchewka â–  W zwiÄ…zku z trwajÄ…cymi pracami w ramach przebudowy ulicy Trentowskiego w ĹšwinoujĹ›ciu, przewidywane jest, Ĺźe caĹ‚kowite zamkniÄ™cie dla ruchu ulicy Trentowskiego (z objazdem wyznaczonym przez ulicÄ™ Cieszkowskiego) potrwa do 11 grudnia 2020 r. â–  Pracownicy Szpitala im. Jana GarduĹ‚y przyĹ‚Ä…czyli siÄ™ do akcji zbiĂłrki ĹźywnoĹ›ci dla Ĺ›winoujskich seniorĂłw. Kupili produkty o dĹ‚ugim terminie waĹźnoĹ›ci, a takĹźe Ĺ›rodki czystoĹ›ci. – W akcji uczestniczymy co roku. Paczki zostaĹ‚y juĹź przekazane organizatorom inicjatywy – mĂłwiÄ… pracownicy szpitala â–  PoniedziaĹ‚ek: 8 nowych przypadkĂłw zakaĹźeĹ„ SARS – CoV – 2 w ĹšwinoujĹ›ciu â–  Prezydent: PodwyĹźki Ĺ›mieci sÄ… niewielkie i konieczne. Agatowska: MieszkaĹ„cy to nie bankomat! â–  Nowy sposĂłb raportowania zakaĹźeĹ„ SARS – CoV – 2. O sytuacji w powiatach dowiemy siÄ™ z wizualizacji na rzÄ…dowej stronie Nowy model raprotowania nowych przypadkĂłw zakaĹźeĹ„ na SARS – CoV – 2 oparty jest na systemie informatycznym. WojewĂłdzkie oraz powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne nie bÄ™dÄ… juĹź zatem codziennie przedstawiać danych o liczbie chorych na koronawirusa w poszczegĂłlnych regionach. We wtorek, 24 listopada pojawiĹ‚y siÄ™ pierwsze obawy, Ĺźe nie dowiemy siÄ™, ile odnotowano zakaĹźeĹ„ w powiatach. Jednak, juĹź we wtorkowy wieczĂłr minister zdrowia, Adam Niedzielski poinformowaĹ‚, Ĺźe powstaĹ‚a wĹ‚aĹ›nie rzÄ…dowa strona, dziÄ™ki ktĂłrej za pomocÄ… specjalnej wizualizacji dowiemy siÄ™ o nowych przypadkach zachorowaĹ„ na SARS – CoV – 2, rĂłwnieĹź na poziomie powiatĂłw. PojawiĹ‚y siÄ™ juĹź pierwsze gĹ‚osy specjalistĂłw, Ĺźe dane sÄ… powierzchowne, mogÄ… wprowadzać w bĹ‚Ä…d, a raport nie zawiera danych historycznych. Przypomnijmy, Ĺźe decyzja o nowym sposobie raportowania zakaĹźeĹ„ zwiÄ…zana byĹ‚a z rozbieĹźnoĹ›ciami, jakie pojawiĹ‚y siÄ™ ostatnio w liczbie zakaĹźeĹ„ â–  PiÄ…tek: Ĺšwinoujski strajk kobiet protestowaĹ‚ z hasĹ‚em: Macie krew na rÄ™kach. Część uczestnikĂłw zostaĹ‚a spisana przez policjÄ™ â–  Co za czasy. Nie byĹ‚o wolnej karetki, a 71 – letniego męşczyznÄ™ do Ĺ›migĹ‚owca LPR-u przewieziono prywatnym samochodem w asyĹ›cie wozĂłw straĹźackich! Zobacz film! â–  Rada Miasta ĹšwinoujĹ›cie jednogĹ‚oĹ›nie przyjęła apel do Premiera RzÄ…du R.P. o natychmiastowe wstrzymanie przetargu na tereny Ĺ›winoujskiego oddziaĹ‚u Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”S.A. â–  Infolinia dla SeniorĂłw powyĹźej 70 lat: w ramach programu „Wspieraj Seniora” – 22 505 11 11 JeĹ›li jesteĹ› Seniorem, ktĂłry skoĹ„czyĹ‚ 70 rok Ĺźycia, nie masz rodziny, znajomych lub sÄ…siadĂłw, ktĂłrzy mogliby Ci pomĂłc w zakupach, zadzwoĹ„ na infoliniÄ™ â–  Z informacji przekazanych nam przez poznaĹ„skÄ… prokuraturÄ™ wynika, Ĺźe w trakcie brawurowej akcji ĹźandarmĂłw zatrzymano 5 osĂłb: 3 ĹźoĹ‚nierzy i 2 osoby cywilne oraz zarekwirowano kokainÄ™ i marihuanÄ™. Sprawa moĹźe mieć charakter rozwojowy, w tle pojawiajÄ… siÄ™ powaĹźne zarzuty. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczÄ…ce posiadania, wprowadzenia do obrotu substancji psychotropowych, udzielania Ĺ›rodkĂłw innym osobom oraz udzielania celem osiÄ…gniÄ™cia korzyĹ›ci majÄ…tkowej lub osobistej. – WszczÄ™te 25 paĹşdziernika Ĺ›ledztwo dotyczy wprowadzenia do obrotu w ĹšwinoujĹ›ciu i Wolinie substancji psychotropowych, w tym kokaina i inne. Ĺšledztwo prowadzi oddziaĹ‚ Ĺťandarmerii Wojskowej w Szczecinie, zatrzymano 3 ĹźoĹ‚nierzy i 2 osoby cywilne przedstawiono im zarzuty z art. 56 ust.1, art. 58. ust. 1, art. 59 ust. 1 i 62. ust. 1 ustawy o przeciwdziaĹ‚aniu narkomanii. W trakcie przeszukaĹ„ zabezpieczono narkotyki: marihuanÄ™ i kokainÄ™ – informuje rzecznik poznaĹ„skiej prokuratury, Łukasz Wawrzyniak â–  Ponad 200 pracownikĂłw i 100 kooperantĂłw stoczni na bruk? PrzyszĹ‚y nabywca terenĂłw stoczniowych w ĹšwinoujĹ›ciu nie bÄ™dzie mĂłgĹ‚ prowadzić na nich dziaĹ‚alnoĹ›ci stoczniowej. – Ta decyzja bÄ™dzie miaĹ‚a istotny wpĹ‚yw na stan zachodniopomorskiej gospodarki morskiej – alarmuje Zachodniopomorski Klaster Morski. I pisze list otwarty â– 

Let’s block ads! (Why?)

Śródło: iswinoujscie.pl