Prezentacja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego

We wtorek, 7 września o godzinie 12:00 zostanie zaprezentowany Raport SGH i FE, jedna z najważniejszych i najbardziej obszernych publikacji na temat aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Tradycyjnie już w dniu inauguracji forum eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prezentują Raport SGH i Forum Ekonomicznego, w którym przedstawiają kluczowe problemy i wyzwania stojące przed Polską i krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Szeroki zakres poruszanych zagadnień i wnikliwość prezentowanych analiz sprawiają, że publikacja ta w pełni zasługuje na miano jednego z najważniejszych krajowych opracowań na temat sytuacji gospodarczej i społecznej tak Polski, jak i krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

W SGH prowadzone są badania w unikatowych obszarach, które powinny być częścią nie tylko międzynarodowego świata nauki, ale i wsparciem dla szerokiego grona odbiorców. Dlatego Raport SGH i Forum Ekonomicznego jest również odpowiedzią na potrzebę rzeczowej i merytorycznej dyskusji z udziałem przedstawicieli nauki oraz liderów życia gospodarczego. Opisująca wyczerpująco wyzwania w dziedzinie gospodarki i życia społecznego publikacja jest unikalną bazą rzetelnej wiedzy nie tylko dla biznesu i pracowników administracji publicznej, ale i przedstawicieli mediów.

„Misja uczelni wyższych spełnia się wówczas, gdy badania naukowe można zamienić w racjonalną korzyść, jaką jest postęp gospodarczy i społeczny. Uczelnie ekonomiczne są predestynowane do tego, aby w dziedzinie tej odgrywać przewodnią rolę. W SGH zgłębiamy kluczowe dla współczesnego świata zagadnienia w taki sposób, aby zdobyć na ich temat wiedzę, z której da się wyprowadzić trafne wnioski i zaprojektować efektywne działania” – podkreśla prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH.

Dlatego w tym roku wiele miejsca w raporcie poświęcono społecznym i gospodarczym skutkom pandemii COVID-19, takim jak zmiany na rynku pracy, w tym spadek emigracji zarobkowej, sytuacja służby zdrowia, reakcje polityki podatkowej na kryzys spowodowany przez pandemię czy sytuacja sektora bankowego. Duża część publikacji prezentuje problemy niezwiązane z pandemią, a ważkie dla przyszłości regionu Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak nowe zielone otwarcie w energetyce, konkurencja polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim czy aktywne starzenie się społeczeństw. Uzupełnieniem tej obszernej publikacji będą debaty oraz dyskusje panelowe odbywające się w Strefie SGH, która stanowi doskonałą platformę wymiany poglądów, gdzie wypracowuje się rekomendacje i wykuwa nowe idee dla życia społecznego i gospodarczego.

„Wraz z wybuchem pandemii COVID-19 rzeczywistość w kraju i na świecie zmieniła się praktycznie z dnia na dzień zarówno dla dużych przedsiębiorstw, małych i średnich firm, jak i zwykłych obywateli, którzy stanęli w obliczu zmienności regulacji prawnych i niepewności dalszego rozwoju epidemii i związanych z tym przemian społeczno-gospodarczych. Obecnej sytuacji kryzysowej nie można postrzegać wyłącznie w kategoriach zagrożeń – mówi prof. Piotr Wachowiak. – Jak w każdym kryzysie, należy dogłębnie analizować, wyciągać wnioski i dostosowywać się do zmieniających warunków lub wychodzić im naprzeciw, wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Liczę na to, że tegoroczny wspólny Raport SGH i FE będzie bazą merytoryczną do dokonania pewnych korekt, a być może zakrojonych na szerszą skalę i bardziej trwałych zmian gospodarczych i społecznych”.

Prezentacja raportu będzie transmitowana na kanale SGH w serwisie YouTube (link: tiny.pl/9t7l1).

Zapraszamy do oglądania transmisji debat i rozmów odbywających się w Strefie SGH na kanale SGH w serwisie YouTube. Harmonogram spotkań już wkrótce w Gazecie SGH online (link: tiny.pl/9tqgg).

Źródło informacji: SGH

Adblock test (Why?)

Źródło: PAP MEDIAROOM