Radny Góreczny pyta o budowę parkingu wielopoziomowego przy Dąbrowskiego: Czy termin budowy parkingu jest zagrożony?

Radny Góreczny pyta o budowę parkingu wielopoziomowego przy Dąbrowskiego: Czy termin budowy parkingu jest zagrożony?
Radny KO, Wiesław Góreczny jest wyraźnie zaniepokojony tym, że na placu budowy planowanego parkingu wielopoziomowego przy ulicy Dąbrowskiego nic się nie dzieje. Swój niepokój postanowił wyrazić w interpelacji. – W związku z brakiem jakichkolwiek prac przy budowie parkingowca, zwracam się z zapytaniem, czy termin wybudowania parkingowca jest zagrożony? – pyta radny.

W swojej interpelacji radny Góreczny pyta również, czy w związku z tym interes miasta jest zabezpieczony i jakie kroki zostały podjęte, aby zabezpieczyć interesy Świnoujścia.

Na interpelację radnego odpowiedziała zastępca prezydenta Barbara Michalska.

– Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Inwestora na chwilę obecną został wybrany Generalny Wykonawca inwestycji w ramach realizacji umowy dzierżawy nr 7292 z dnia 01 listopada 2018 r., natomiast rozpoczęcie prac budowlanych Inwestor planuje na koniec października – wyjaśnia Michalska.

Miasto poinformowało także, że końcowy termin zakończenia inwestycji, zgodnie z zawartą umową dzierżawy to 30 czerwiec 2022 r.

źródło: www.iswinoujscie.pl