Radny Krzysztof Szpytko wzywa Wojewodę Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego o stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta Świnoujście

Radny Krzysztof Szpytko wzywa Wojewodę Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego o stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta Świnoujście
Wszyscy zapewne pamiętamy sesję Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 maja br. W bardzo kontrowersyjnych okolicznościach, przy kilku reasumpcjach głosowania, całkowicie lekceważąc wolę mieszkańców osiedla Posejdon, radni podjęli uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Wojska Polskiego i osiedla Posejdon.

Przypomnijmy, że uchwała przeszła tylko jednym głosem w stosunku 8-7 przy 2 głosach wstrzymujących się.
Zdecydowanie przeciwni tej uchwale byli radni klubu „Lewica Razem”: J. Agatowska, R.Teterycz, J.Włodarczyk, K.Szpytko i A.Kaczmarek a także radny A.Mrozek z klubu PiS i radny S.Nowicki z GM Cała Naprzód.

Właśnie radny lewicy Krzysztof Szpytko, zbulwersowany przebiegiem obrad oraz naruszeniem, Jego zdaniem, przepisów prawa w tym Statutu Miasta Świnoujście oraz ustawy o samorządzie gminnym, powołując się dodatkowo szczegółowo na orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie złożył wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, sprawującego nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w naszym województwie, o stwierdzenie nieważności wspomnianej uchwały Rady Miasta.

Radny Krzysztof Szpytko zakwestionował przede wszystkim kilkukrotne naruszenie w trakcie obrad procedury głosownia w szczególności nad załącznikiem do Planu, które winny skutkować całkowitą nieważnością podjętej uchwały w sprawie MPZP ul.Wojska Polskiego i osiedla Posejdon.

Wojewoda ma 30 dni na ocenę podjętej uchwały.
O dalszych losach tej uchwały będziemy naszych czytelników na bieżąco informować.

źródło: www.iswinoujscie.plŹródło: iswinoujscie.pl