Radny S. Nowicki: Żądamy tymczasowych rozwiązań w związku z zamknięciem ulicy Ku Morzu!

Radny S. Nowicki: Żądamy tymczasowych rozwiązań w związku z zamknięciem ulicy Ku Morzu!
W ostatnich dniach wspólnie z Zarządem Osiedla Przytór-Łunowo pracowałem nad listą oczekiwanych rozwiązań tymczasowych, które choć w jakimś stopniu rekompensowałyby zamknięcie ulicy Ku Morzu. Ma to związek z przygotowywanym przez Prezydenta porozumieniem ze spółką Gaz-System. Wspólnymi siłami wypracowaliśmy następujące punkty:

Pilne przygotowanie utwardzonej drogi od Podziemnego Miasta do plaży materiałem niepylącym. Droga musi być przystosowana dla pieszych, rowerzystów, wózków dziecięcych czy inwalidzkich;

Regularne kursy autobusów na plażę w okolicach Podziemnego Miasta;

Wykonanie pieszo-rowerowego przejścia pod torami w Łunowie, które zostało nam mieszkańcom obiecane;

Rozważenie udostępnienia dojazdu do plaży i zabytków autobusom Komunikacji Autobusowej Sp. z o. o.;

Wytyczenie ścieżki pieszo-rowerowej w stronę Podziemnego Miasta bezpośrednio za wiaduktem nad torami przy ul. Barlickiego;

Na koniec najważniejsze! Są to propozycje rozwiązań tymczasowych. Zarząd Osiedla Przytór-Łunowo nie godzi się na "przehandlowanie" ulicy Ku Morzu za kilka niewielkich inwestycji, podczas gdy trwa tragedia ludzi mieszkających przy ulicach Ludzi Morza i Sołtana.

Mamy świadomość, że gazoport jest obiektem strategicznym i należy zapewnić jego bezpieczeństwo. Stoimy jednak na stanowisku, że trzeba wypracować takie rozwiązania, które jednocześnie zapewnią bezpieczeństwo gazoportu i swobodny dostęp do plaży i zabytków." – czytamy na Facebook Sławomira Nowickiego
Źródło: iswinoujscie.pl