Rimini Street ogłasza przyznanie awansu sprawdzonym liderom z Ameryki Północnej, którym powierzone zostaną nowe zadania

Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.

Emmanuel Richard awansuje na lidera regionu Ameryki Północnej, a Gala Lyne stanie na czele Rimini w regionie wschodnim w ramach realizowanego przez firmę strategicznego planu przyspieszenia wzrostu przychodów w Ameryce Północnej i zwiększenia do 2026 r. wysokości globalnych przychodów do 1 mld USD w skali roku.

LAS VEGAS – (BUSINESS WIRE) – Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy podmiot dostarczający produkty i usługi z zakresu oprogramowania dla przedsiębiorstw, czołowy dostawca zewnętrznych usług wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj przyznanie awansu Emmanuelowi Richardowi i Gali Lyne – odnoszącym sukcesy menedżerom wyższego szczebla w Ameryce Północnej. Skutkiem decyzji będzie poszerzenie zakresu ich zadań i obowiązków w zakresie nadzorowania działalności spółki w regionie Ameryki Północnej. Zarówno Richard, jak i Lyne to doświadczeni liderzy o bogatym dorobku, którzy pomogą spółce osiągnąć wyznaczony na 2026 r. cel uzyskania globalnych rocznych przychodów na poziomie 1 mld USD.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: www.businesswire.com/news/home/20211103005550/en/.

Richard awansował z pozycji wiceprezesa grupy i dyrektora generalnego na region wschodniej Ameryki Północnej na stanowisko starszego wiceprezesa i dyrektora generalnego całego regionu Ameryki Północnej. Lyne awansowała z pozycji wiceprezesa ds. sprzedaży na region wschodniej Ameryki Północnej na stanowisko wiceprezesa grupy i dyrektora generalnego regionu wschodniej Ameryki Północnej, zastępując tym samym Richarda.

Głównym cel: przyspieszenie wzrostu przychodów na terenie Ameryki Północnej

Richard i Lyne w dalszym ciągu będą pracowali nad realizacją i doskonaleniem strategii go-to-market odpowiednio na rynku północnoamerykańskim i w regionie wschodnim, aby zmonetyzować popyt wśród organizacji z różnych branż, którym zależy na czerpaniu większych korzyści z inwestycji w ich oprogramowanie korporacyjne, a także wykorzystaniu rozwiązań Rimini Street w tym zakresie w celu realizacji ich celów strategicznych, operacyjnych, finansowych i IT.

Do obowiązków Richarda na nowym stanowisku obejmującym region Ameryki Północnej należeć będzie podejmowanie decyzji personalnych dotyczących wiceprezesów grupy i dyrektorów generalnych stojących na czele trzech regionów Ameryki Północnej oraz zarządzanie nimi, a także nadzorowanie i realizacja wizji, strategii i wdrażania działań marketingowych oraz prowadzenia działań w zakresie pozyskiwania leadów, tworzenia łańcuchów sprzedaży, pozyskiwania nowych klientów, sprzedaży krzyżowej i przedłużania współpracy z klientami w obrębie całego portfela rozwiązań Rimini Street na terenie Ameryki Północnej. Richard będzie również odpowiedzialny za zapewnienie wyjątkowego poziomu zaangażowania wszystkich klientów Rimini Street w Ameryce Północnej oraz ich sukcesu i zadowolenia z rozwiązań i współpracy ze spółką. Będzie on podlegał bezpośrednio dyrektorowi operacyjnemu Rimini Street – Gerardowi Brossardowi.

„Podmioty prywatne i państwowe w Ameryce Północnej muszą wprowadzać innowacje w swojej działalności, a Rimini Street pomaga to czynić tysiącom klientów na całym świecie, z powodzeniem dostarczając im sprawdzone i nagradzane rozwiązania obejmujące całe przedsiębiorstwo – powiedział Richard. – Możliwość poprowadzenia naszego zespołu w Ameryce Północnej do kolejnego etapu przyspieszenia wzrostu to dla mnie przywilej. Dysponujemy tysiącami klientów, którzy dają nam możliwość sprzedaży krzyżowej naszych rozwiązań, a w kolejnych tysiącach organizacji istnieje na nie zapotrzebowanie. Jest to świetny czas, by należeć do Rimini Street i realizować jej plan zwiększenia globalnych przychodów do poziomu 1 mld USD do 2026 r.”.

Richard to weteran branży technologicznej o ponad 20-letnim doświadczeniu w budowaniu i prowadzeniu działalności terenowej spółek technologicznych w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Przed zasileniem szeregów Rimini Street, w której z powodzeniem pełnił funkcję wiceprezesa grupy i dyrektora generalnego na region wschodniej Ameryki Północnej, Richard odpowiadał za budowanie działalności Kyvos Insights – startupu działającego na rynku analityki w chmurze – na terenie wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Jeszcze wcześniej spędził dziewięć lat w MicroStrategy, największym niezależnym dostawcy rozwiązań z zakresu analityki biznesowej, gdzie pełnił funkcję dyrektora generalnego ds. globalnej sprzedaży pośredniej. Zanim trafił do MicroStrategy, pełnił również funkcję dyrektora ds. sprzedaży w firmach Microsoft, Borland Software, Quest Software i innych podmiotach zajmujących się technologiami.

Lyne jest weteranką, jeśli chodzi o sprzedaż w branży IT, która zdobyła ponad 20-letnie doświadczenie w tym obszarze. Do Rimini Street trafiła ponad 10 lat temu, obejmując stanowisko senior account executive, na którym sprawdzała się tak dobrze, że otrzymała awans na dyrektora sprzedaży. W późniejszym okresie zdobyła liczne nagrody sprzedażowe, by następnie zostać powołaną na stanowisko wiceprezes działu wsparcia sprzedaży w ramach globalnego zespołu sprzedażowego czy wreszcie uzyskać awans na pozycję dyrektor sprzedaży na region wschodniej Ameryki Północnej. Przed przejściem do Rimini Street Lyne kierowała zespołami sprzedażowymi w VERITAS/Symantec i Hewlett-Packard, dostarczając najwyższej klasy rozwiązania wysokiej dostępności i odtwarzania awaryjnego na potrzeby wdrażania oprogramowania dla przedsiębiorstw.

„Nasz region obsługuje jedne z największych i najbardziej znanych instytucji finansowych na świecie, jak również wielu klientów z praktycznie wszystkich branż, dlatego bardzo cieszę się, że będę mogła uczestniczyć w kolejnym etapie przyspieszenia wzrostu Rimini Street na terenie Ameryki Północnej – powiedziała Lyne. – Chcemy pokazywać naszym potencjalnym i obecnym klientom, w jaki sposób mogą skutecznie korzystać z całego portfela rozwiązań Rimini Street przy stawianiu czoła wyzwaniom biznesowym i realizowaniu swoich celów”.

Sprawdzony model działalności międzynarodowej

„Nasze modele globalne i regionalne, które obecnie wdrażamy na całym świecie, mają strukturę warstwową. Ich skuteczność została potwierdzona i pozwalają one w większym stopniu skupić wysiłki i zawęzić odpowiedzialność w obszarach generowania nowych przychodów, jak również sukcesu, zadowolenia i zatrzymania klienta oraz sprzedaży krzyżowej – powiedział Brossard. – Cieszymy się, że Rimini Street zyskała nowych liderów na teren całej Ameryki Północnej oraz w jej wschodnim regionie. Realizacja kolejnego etapu przyspieszania wzrostu Rimini Street w Ameryce Północnej wymaga doświadczonych liderów, którzy posiadają wizję, kompetencje, determinację oraz wiedzę operacyjną i strategiczną potrzebną do osiągania zakładanych rezultatów – a Emmanuel i Gala swoim dorobkiem potwierdzają, że spełniają te kryteria”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka wchodząca w skład indeksu Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995) Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ na działalność spółki dot. bieżącej obsługi jej zobowiązań wynikających z umowy kredytowej i innych zobowiązań umownych dotyczących aspektów finansowych i operacyjnych oraz powiązanego ryzyka dotyczącego stóp procentowych, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 w odniesieniu do działalności spółki, a także jej wpływu na gospodarkę, oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność firmy lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zdolności spółki do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz jej zdolności do wyeliminowania stwierdzonych słabych punktów systemu kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do ujęcia księgowego praw spółki do poboru akcji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia środa, 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission. Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek, ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa na businesswire.com: www.businesswire.com/news/home/20211103005550/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Adblock test (Why?)

Źródło: PAP MEDIAROOM