Rusza Budżet Obywatelski 2021 r.

Przewidywana kwota środków przeznaczona na Budżet Obywatelski 2021 r. wyniesie 2 400 000,00 zł. Łączny koszt realizacji projektów inwestycyjnych tzw. twardych nie może przekroczyć kwoty 2 200 000,00 zł, natomiast łączny koszt realizacji projektów nieinwestycyjnych tzw. miękkich nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł. Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie potwierdzona przez Radę Miasta Świnoujście w uchwale budżetowej na rok 2021.

Na wnioski czekamy do 17 sierpnia 2020 r. To już siódma edycja świnoujskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zasady, tryb przeprowadzenia BO oraz wysokość środków jakie będą przeznaczone na realizację zwycięskich wniosków, ustaliła Rada Miasta Świnoujście w uchwale Nr X/88/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2730) oraz w uchwale Nr XXXII/262/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na Budżet Obywatelski 2021 r.

Koszt realizacji jednego projektu inwestycyjnego (tzw. twardego) nie może przekroczyć 1 mln złotych, a miękkiego (czyli o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym) – 40 tys. złotych. Wniosek musi mieć poparcie 30 osób. Przed złożeniem formularza wniosku mieszkańcy Miasta mogą propozycję realizacji projektu skonsultować merytorycznie z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz uzyskać nieodpłatną pomoc w zakresie wstępnego oszacowania kosztu inicjatywy.

Wypełnione formularze wniosków, wraz z kompletem wymaganych załączników, należy złożyć w okresie: 27 lipca do 17 sierpnia 2020 r., w następujący sposób:

1) osobiście;
2) elektronicznie;
3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Formularze wniosków osobiście należy składać w zorganizowanych punktach:
1) na Stanowisku Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5;

2) w Informacji Turystycznej, Plac Słowiański 6/1;
3) w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Piłsudskiego 15;
4) w Miejskim Domu Kultury, Filia nr 1 – Osiedle Przytór-Łunowo, ul. Zalewowa 40;
5) w Miejskim Domu Kultury, Filia nr 2 – Osiedle Warszów, ul. Sosnowa 18;
6) w Miejskim Domu Kultury, Filia nr 3 – Osiedle Karsibór, ul. 1 Maja 40.

Wnioski w formie elektronicznej mieszkańcy Miasta składają przesyłając wypełniony, zeskanowany formularz wniosku na adres wo.kancelaria@um.swinoujscie.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP na formularzu „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

Formularze wniosków za pośrednictwem poczty tradycyjnej należy wysłać listem na adres Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2021 r. – Projekt”. Za datę złożenia wniosku uważa się datę stempla pocztowego.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie zgodnie z harmonogramem opublikowana w dniu 22 września 2020 r. razem z kartą do głosowania. W tym dniu rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 6 października 2020 r.

We wrześniu odbędą się również spotkania konsultacyjne autorów projektów z mieszkańcami Miasta oraz publiczna prezentacja projektów przez autorów.

INFORMACJE O BO 2021 r. oraz o poprzednich edycjach BO ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ W BIP, POD ADRESEM: bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/1245/budzet-obywatelski

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: iswinoujscie.pl