Są pieniądze na zabytki! Czekamy na wnioski

Są pieniądze na zabytki! Czekamy na wnioski
Pojawiła się możliwość uzyskania 98% dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane dla zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Na początku tygodnia Miasto ogłosi specjalny nabór dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, który będzie podstawą do złożenia wniosku do Programu. Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony internetowej miasta oraz mediów społecznościowych, gdzie zaprezentowane zostaną zasady naboru.

Urząd Miasta Świnoujście