Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej za wprowadzeniem poprawek legislacyjnych do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej za wprowadzeniem poprawek legislacyjnych do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej
Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przekazuje, że Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która obradowała 24 października br. będzie rekomendowała Senatowi wprowadzenie 7 poprawek legislacyjnych, redakcyjnych i doprecyzowujących do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku.

Ustawa będzie rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Senatu rozpoczynającym się 26 bm. Sprawozdawcą komisji będzie senator Janusz Pęcherz.

Przewodniczący Komisji, senator Zygmunt Frankiewicz zaapelował, by poprawki merytoryczne senatorowie przedstawili w trakcie posiedzenia w związku z tym, iż komisja miała mało czasu na procedowanie tej ustawy przed posiedzeniem Senatu. Zaproponował, by senatorowie przesłali wcześniej te poprawki do Biura Legislacyjnego, co ułatwi pracę nad nimi.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Związku Miast Polskich oraz Związku Powiatów Polskich zgłaszali postulat, by cena maksymalna energii dla jednostek samorządu terytorialnego za MWh wynosiła 785 zł brutto z podatkiem VAT i akcyzą. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska poinformowała, że we wtorek, 25 bm. zbiera się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu i zaproponowała, by na tym forum poruszyć tę kwestię. Zaznaczyła, że będzie to przed posiedzeniem Senatu i jeśli będą nowe uzgodnienia w tej sprawie, będzie czas na wprowadzenie zmian.

Samorządowcy wskazywali, że jeżeli nie będzie korekt w tej ustawie, to cena brutto dla indywidualnego odbiorcy za MWh wyniesie – 845 zł, dla przedsiębiorcy, który może odliczyć VAT – 785 zł, a dla jednostek samorządu terytorialnego – 966 zł.

Samorządowcy proponowali również wskazać w ustawie enumeratywnie niektóre zadania JST, które byłyby objęte ceną maksymalną. Chodziło m.in. o kwestię utrzymania obiektów publicznych, targowisk czy cmentarzy. Przedstawiciel Związku Miast Polskich proponował ponadto, aby do ustawy jako beneficjenta nowych rozwiązań wpisać również związek metropolitalny.

Wiceminister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska wskazała, że większość takich zadań samorządów jest objęta ustawą – w tym utrzymanie obiektów publicznych. Sprawa cmentarzy będzie według wiceminister wymagała dodatkowych analiz.

Senator Janusz Pęcherz pytał o ewentualne problemy interpretacyjne dotyczące objęcia maksymalnymi cenami podmiotów zajmujących się gospodarką odpadową.

Według wiceminister maksymalne ceny mają dotyczyć także podmiotów świadczących usługi na rzecz JST w związku z zagospodarowywaniem odpadów komunalnych.

Wiceminister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska podkreśliła, że ustawa jest odpowiedzią rządu na wojnę energetyczną. Tym razem maksymalne ceny energii przewidziane zostały dla gospodarstw domowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z nowymi przepisami dla gospodarstw domowych cena wyniesie 693 zł za MWh, a dla samorządów i sektora MŚP – 785 zł za MWh.

Zgodnie z ustawą w rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na poziomie 693 zł za MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą z niepełnosprawnością; 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalnych cen.

Kancelaria Senatu
Centrum Informacyjne Senatu
ul. Wiejska 6/8 00-902 Warszawa