Spotkanie na Terminalu LNG

Spotkanie na Terminalu LNG
W dniu 15 listopada 2022 r. na terenie Terminalu LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu odbyło się robocze spotkanie dotyczące podsumowania dotychczasowego współdziałania oraz wytyczenia nowych kierunków współpracy pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a Gaz-System S.A.

Przedmiotowe spotkanie miało na celu weryfikację i opracowanie nowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na Terminalu LNG w Świnoujściu związanych z trwającą rozbudową.

W spotkaniu uczestniczyli:

– Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Tomczyk,
– Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Kazimierz Lesisz,
– Komendant Miejski PSP w Świnoujściu st. kpt. Marek Wieczorek,
– Dyrektor Pionu Terminalu LNG Grzegorz Błędowski,
– Zastępca Dyrektora Pionu Terminalu LNG Arkadiusz Piotrowski,
– Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej Terminalu LNG Robert Włodarczyk.
Spotkanie na Terminalu LNG [1]

W związku z koniecznością poszerzenia grona osób współpracujących zaplanowano kolejne spotkania w najbliższym czasie.

Opracowanie: kpt. Paweł Piorun, KM PSP w Świnoujściu