Sprawca uszkodzenia samochodów w zatoce przy ulicy Kościuszki ustalony

Sprawca uszkodzenia samochodów w zatoce przy ulicy Kościuszki ustalony
W odpowiedzi na e-maila z dnia 05 maja 2023 roku dotyczącego zdarzenia drogowego przy ulicy Kościuszki, chciałbym poinformować, że prowadzone jest postępowanie w sprawach o wykroczenia z art. 98 kodeksu wykroczeń. Sprawa dotyczy uszkodzenia trzech pojazdów, które stały w zatoce parkingu przy boisku Orlik.

Chciałbym nadmienić, że sprawca uszkodzenia został już ustalony, a wszelkie działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy są w toku – informuje asp. sztab. Ireneusz Kruk Kierownik ORD KMP w Świnoujściu.

Następnym razem prosimy, aby odpowiedzi były pełniejsze.

Warto podkreślić, że każde zdarzenie drogowe, niezależnie od jego charakteru, jest traktowane z najwyższą powagą, a organy odpowiedzialne za prowadzenie postępowań podejmują wszelkie możliwe działania, aby ustalić winnych i wymierzyć im odpowiednie kary.
źródło: www.iswinoujscie.pl