Sprzątanie w czasach epidemii

W ogłoszonym pod koniec listopada przetargu na sprzątanie budynków TBS Lokum i gminy firmom porządkowym postawiono wyższe niż dotychczas wymagania. Zmiany wymusił koronawirus.

Wielu mieszkańców naszego miasta mieszka w budynkach będących własnością spółki TBS Lokum (dawniej ZGM)albo gminnych, zarządzanych przez spółkę. Zapytaliśmy, jak wygląda sprzątanie tych obiektów w dobie epidemii.

Czystością i porządkiem w tych nieruchomościach zajmują się firmy zewnętrzne, wybrane w ubiegłorocznym przetargu. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sprzątanie części wspólnych nieruchomości (w tym klatek schodowych, korytarzy, kabin wind) odbywa się codziennie od wczesnych godzin porannych (w dni robocze).

– Ponadto w ramach bieżącego utrzymania czystości w łazienkach ogólnodostępnych oraz w pomieszczeniach socjalnych, przeznaczonych do wspólnego użytku, sprzątanie pomieszczeń obejmuje również mycie wraz z dezynfekcją urządzeń sanitarnych – informuje prezes zarządu TBS Lokum Artur Ćwik.

Są też budynki użytkowe przy ul. Dąbrowskiego 4, Wyspiańskiego 35C oraz Piastowskiej 62-62A. Tu dodatkowo zastosowano aktualne ministerialne wytyczne. Wywieszono informacje z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Przy wejściu do budynków ustawiono dozowniki z płynem dezynfekującym. Firmy sprzątające mają obowiązek zwiększyć zakres swoich usług. Częściej myte są punkty „wrażliwe” w częściach wspólnych nieruchomości, tj. klamki, drzwi, poręcze, włączniki, przyciski w windzie, krzesła oraz toalety. Używane są do tego środki dezynfekujące. Powierzchnie wspólne (korytarze, schody itp.) czyszczone są detergentami z dodatkiem środków odkażających. Monitorowane i na bieżąco uzupełniane są płyny dezynfekcyjne w dozownikach oraz mydło w pojemnikach zlokalizowanych w ogólnodostępnych toaletach. O tym, jak myć ręce, przypominają specjalne instrukcje. W czasie pracy wietrzone są pomieszczenia. Pilnowane jest utrzymanie dystansu społecznego oraz zasłanianie ust i nosa.

Artur Ćwik zapewnia także, że firmy sprzątające mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom środki ochrony indywidualnej (maski ochronne, przyłbice, rękawice jednorazowe, szyby lub osłony ochronne itp.) oraz środki dezynfekujące.

– Szacujemy, że koszty na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem COVID – 19, poniesione przez TBS Lokum Spółka z o.o. (dawniej ZGM Sp. z o.o.) w 2020 r. ukształtują się w granicach 12 tys. zł. – informuje prezes zarządu.

Pod koniec listopada TBS Lokum ogłosił przetarg na utrzymanie czystości i porządku na terenach nieruchomości swoich i gminnych w roku 2021.

– Zawarty w nim opis przedmiotu zamówienia przewiduje zwiększenie zakresu obowiązków dla podmiotów świadczących usługi na rzecz TBS Lokum sp. z o.o. (dawniej ZGM sp. z o.o.) – przekazał nam Artur Ćwik. – Dodatkowe zadania w tym zakresie obejmują między innymi: codzienną dezynfekcję powierzchni dotykowych takich jak poręcze, balustrady, krzesła, klamki, przyciski wind, włączniki światła i inne powierzchnie lub elementy często i wspólnie używane oraz zakup na koszt wykonawcy środków dezynfekujących wraz z bieżącym uzupełnianiem płynu w ogólnodostępnych dozownikach. Biorąc pod uwagę rozszerzenie zakresu świadczonych usług, zwiększoną liczbę nieruchomości stanowiących zasób Spółki i Gminy, jak również planowany wzrost płacy minimalnej oraz niektórych towarów, szacuje się, że koszty związane z wykonywaniem ww. usług w kolejnych latach, wzrosną w stosunku do poniesionych w roku bieżącym.

źródło: www.iswinoujscie.pl

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: iswinoujscie.pl