Stępka pod przyszły ORP JASKÓŁKA – kolejny niszczyciel min dla 8FOW

Stępka pod przyszły ORP JASKÓŁKA - kolejny niszczyciel min dla 8FOW
25 lipca, na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding S.A., w Gdańsku odbyła się uroczystość położenia stępki pod czwarty z serii nowoczesnych niszczycieli min projektu 258 typu KORMORAN II. Przyszły ORP JASKÓŁKA o nr burtowym 604 będzie pierwszym z trzech przeznaczonych dla świnoujskiego 12 Dywizjonu Trałowców z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Położenie stępki okrętu proj. B 258/4 budowanego dla Marynarki Wojennej RP jest istotnym elementem procesu budowy okrętu, wieńczącym zakończenie etapu prefabrykacji wstępnej kadłuba, od którego rozpoczyna się montaż poszczególnych elementów jednostki pływającej w całość. W odróżnieniu od inicjującego budowę okrętu tzw. symbolicznego palenia blach, które miało miejsce 28 marca bieżącego roku, dzień położenia stępki jest ważnym dniem odniesienia zarówno dla towarzystw klasyfikacyjnych jak i dla Marynarki Wojennej.
Stępka pod przyszły ORP JASKÓŁKA - kolejny niszczyciel min dla 8FOW [1]

Zgodnie z przeznaczeniem niszczyciele min typu KORMORAN II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU, bądź wielonarodowych sił koalicyjnych).Stępka pod przyszły ORP JASKÓŁKA - kolejny niszczyciel min dla 8FOW [2]

***

26 czerwca 2022 r., w trakcie obchodów Święta Marynarki Wojennej, w świnoujskim Porcie Wojennym, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę 3 kolejnych niszczycieli min projektu 258, które zasilą 12 Dywizjon Trałowców w Świnoujściu, wraz z pakietami wsparcia logistycznego. Stronami umowy są Skarb Państwa – Agencja Uzbrojenia oraz Konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. wraz z PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A.

Wartość umowy wynosi ok. 2,5 mld złotych brutto, a okręty, które trafią do 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, zostaną dostarczone w latach 2026-2027.

Razem z prototypowym okrętem serii ORP KORMORAN (601) oraz seryjnymi jednostkami ORP ALBATROS (602) i ORP MEWA (603), służącymi już w gdyńskim 13 Dywizjonie Trałowców, kolejne okręty będą wchodziły w skład systemu obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej RP. Łącznie 6 okrętów projektu 258 typu KORMORAN II wejdzie w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.Stępka pod przyszły ORP JASKÓŁKA - kolejny niszczyciel min dla 8FOW [3]

***

ORP JASKÓŁKA (nr burt. 604) będzie czwartym okrętem w historii noszącym tę nazwę. W historii polskiej Marynarki Wojennej były już trzy okręty o tej nazwie. Pierwszy ORP JASKÓŁKA był poniemieckim trałowcem redowym typu FM z okresu międzywojennego, który służył w latach 1921-1931. Drugi ORP JASKÓŁKA był pierwszym z serii sześciu polskich trałowców redowych typu JASKÓŁKA. Były to pierwsze i zarazem jedyne w okresie II Rzeczypospolitej okręty całkowicie zaprojektowane i zbudowane w kraju. Okręt służył w Marynarce Wojennej RP od 1935 do 1939 roku. Jako trzeci nazwę ORP JASKÓŁKA nosił jeden z poradzieckich trałowców projektu 253Ł, który służył pod biało-czerwoną banderą w latach 1946-1950.

Nazwy nowobudowanych jednostek pływających – JASKÓŁKA, RYBITWA i CZAJKA – będą odnosiły się do pierwszych okrętów, które w latach 30-ych XX wieku tworzyły dywizjon minowców i zapisały chlubną kartę podczas walk w obronie polskiego wybrzeża w 1939 roku. Co istotne, były pierwszymi okrętami zaprojektowanymi przez polskich inżynierów i zwodowanymi w polskiej stoczni, zapoczątkowując historię współczesnego budownictwa okrętowego w Polsce.Stępka pod przyszły ORP JASKÓŁKA - kolejny niszczyciel min dla 8FOW [4]

kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski
Sekcja Prasowa
8. Flotylla Obrony Wybrzeża
Źródło: iswinoujscie.pl