Światy wrażliwe Marty Jamróg w ms44

Światy wrażliwe Marty Jamróg w ms44
Minionej soboty, wyjątkowo liczni, wyspiarze z obu stron granicy i zaciekawieni turyści uczestniczyli w otwarciu wystawy prezentującej twórczość Marty Jamróg. Artystka, absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych jest artystką której sztukę, podobnie jak twórczość: Magdy Moskwy, Beaty Ewy Białeckiej czy Julii Curyło pokazywanych w ms44, można zdefiniować jako głęboko mityczną i symboliczną. Ikoniczna w formie i kształcie oferuje medytacyjną sferę, pozbawioną łatwych i natrętnych pozbawioną łatwych odpowiedzi kultury masowej. Marta Jamróg w swoich działaniach artystycznych, proponuje powrót do korzeni obrazu, do praźródeł obrazowania, kiedy obraz pełnił funkcję magiczną i sakralną, a nie był wyłącznie estetycznym obiektem czym sytuuje się w przestrzeni współczesnej awangardy kulturalnej. Widać to szczególnie w jej muralach gdzie ascetyzm formy połączony jest z bogactwem znaczeń. Podczas wernisażu artystka zaprezentowała wyjątkowy mural, specjalnie zaprojektowany na okoliczność wyspy i wykonany na jednej ze ścian galerii. Serdecznie zapraszamy do galerii i zapoznania się z pracami artystki.

Krytyczka Barbara Haręża tak pisze o twórczości artystki a zarazem o wystawie w ms44:

"Marta Jamróg uprawia malarstwo, którego fenomenu należy szukać w niezwykłej formie, ale i odważnej wizji. Jest bowiem artystką wizjonerką, mającą odwagę poprzez swoją sztukę odwrócić porządek rzeczy, zawrócić bieg historii, zmienić powszechne przekonania, wbrew prawdom objawionym i słowom Ewangelii mówiącym „abyśmy zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyśmy panowali nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi”. Paradoksalnie twórczość Marty Jamróg wyrasta z fascynacji malarstwem sakralnym, a zwłaszcza z tradycji pisania ikon. Artystka sięga do kanonu ikonograficznego bizantyjskiego malarstwa tablicowego z całym dobrodziejstwem inwentarza. Z wyczuciem i zrozumieniem dla przedmiotu, powiedzielibyśmy ze świadomością ikoniczną, posługuje się skomplikowanym językiem motywów, kolorów i gestów, których każdy najmniejszy element niesie znaczenie semantyczne. Bo w jej malarstwie, podobnie jak w ikonach, wszystko w zakresie pola obrazowego jest nośnikiem treści i nie jest przypadkowe…". "W sztuce Marty Jamróg mamy do czynienia z podwójnie odwróconą perspektywą, zarówno pod względem formalnym, jak i treściowym. W ujęciu treściowym ta odwrócona, post-antropocentryczna optyka postrzegania świata, którą reprezentuje artystka wbrew powszechnemu przekonaniu o służebności zwierząt względem człowieka, każe nam spojrzeć na wszystkie byty nie-ludzkie bez chęci dominacji lecz z pozycji równorzędnej. Jak sama pisze artystka: „dlatego też postanowiłam za pomocą jej oddziaływania (ikony) poszerzyć krąg współodczuwania na świat duchowy zwierząt i przyrody. (…) Postanowiłam odwrócić przedstawienie”. To odwrócenie perspektywy spojrzenia, czy też powiedzielibyśmy wręcz – porządku teologicznego, jest dla artystki próbą przywrócenia naszej kulturze i religii podmiotowości zwierząt i przyrody, przywrócenia zawłaszczonego przez człowieka naturalnego porządku świata…"
Światy wrażliwe Marty Jamróg w ms44 [1]

Marta Jamróg (O.R.B.)
Urodzona w 1983 w Jaśle. Mieszka i tworzy w rodzinnym mieście na Podkarpaciu
Ukończyła: Małopolski Uniwersytet Ludowy we Wzdowie– szkoła rękodzieła artystycznego. Dyplom z haftu, 2002-2004 r. Uniwersytet Wrocławski Etnologia dyplom magisterski z wyróżnieniem, 2008 r. Uniwersytet Wrocławski Filologia Ukraińska licencjat, 2009 r. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, studia podyplomowe, pracownia Andrzeja Bednarczyka, dyplom z wyróżnieniem 2019 r.Światy wrażliwe Marty Jamróg w ms44 [2]

źródło: www.iswinoujscie.pl

Radio Świnoujście

FREE
VIEW