Świnoujskie Towarzystwo Osiedla Posejdon

Świnoujskie Towarzystwo Osiedla Posejdon
Drodzy Mieszkańcy Osiedla Posejdon. Z przykrością dzielę się z wami tą smutną wiadomością. Niestety nie udało się odrzucić projektu uchwały o m.p.z.p. Jak wspomniałem dzisiaj na sesji, w czasie ostatnich dwóch lat przeprowadziliśmy wiele spotkań z radnymi wszystkich klubów, złożyliśmy petycję oraz mnóstwo wniosków i uwag, w tym zbiorowych jako ŚTOP. Podjęliśmy uwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców, negatywnie opiniując haniebny plan. Staraliśmy się przekonać, że projekt ten wygeneruje nieodwracalne katastrofalne skutki, z którymi sobie nie poradzimy. Radni Klubu Wybieram Świnoujście i Koalicji Obywatelskiej, od dawna wykazywali chęć przyjęcia tego planu, co pozwalało nam przewidzieć jak będą głosować. Ci ostatni, zorganizowali nawet spotkanie na naszym osiedlu (2021 r.), na którym GORĄCO NAMAWIALI nas na podjęcie działań mających na celu powołanie jednostki pomocniczej z zarządem osiedla. Na spotkaniu tym, Radny Jan Borowski podpisał się nawet pod petycją, którą z PREMEDYTACJĄ zabrałem na spotkanie, chciałem sprawdzić, czy intencje radnych są szczere. Wiele razy po tym wydarzeniu rozmawiałem z Panem Borowskim o dniu, w którym plan trafi na sesję. Pan Borowski zapewniał mnie, że nas poprze. Panie J. Borowski, dlaczego Pana dzisiaj nie było na sesji?, liczyliśmy, że dotrzyma Pan zobowiązania. Wyszło jak wyszło.

Słowa podziękowania kieruję w szczególności do radnych Klubu Lewica Razem i Grupy Morskiej, radni z tych ugrupowań wykazali się dużym wsparciem dla naszych działań, a na dzisiejszej sesji MOCNO zaakcentowali swoje poparcie, głosując za odrzuceniem planu. Nadmienić tutaj muszę, że inicjatywa powołania jednostki pomocniczej z Zarządem Osiedla Posejdon jest dziełem Grupy Morskiej, to ich członkowie zbierali podpisy mieszkańców i przedłożyli wniosek Prezydentowi Miasta.

ŚTOP zdecydowało, że zarząd nie może być w żaden sposób upolityczniony i wystawili swoich kandydatów w wyborach do Zarządu Osiedla Posejdon. Jaki był wynik przypominać nie trzeba. Jednak w tym miejscu muszę podziękować Grupie Morskiej za podjętą inicjatywę. Największe ROZCZAROWANIE i ZASKOCZENIE wzbudzili radni Klubu PiS. Z nimi właśnie, spotykaliśmy się najczęściej i zawsze zapewniali nas, że zagłosują za odrzuceniem planu. O ile Radny A. Mrozek, zachował się jak trzeba'' o tyle radny J. Jurkiewicz wstrzymał się od głosu, co ciekawe, na pół godziny przed głosowaniem zapewniał mnie, że zobowiązania dotrzyma. Odnośnie do trzeciego radnego z Klubu PiS, Pana A. Staszyńskiego mogę powiedzieć tylko tyle że dwa lata temu wygłaszał płomienną przemowę do Mieszkańców Osiedla Posejdon, tuż przy ośrodku Graal, w której to przemowie zapewniał, że zawsze jest gotów rozmawiać z nami a co ważniejsze potrafi nas słuchać. Panie Radny, nie było Pana na spotkaniu z Radą Miasta w zeszłym roku 23 czerwca, nie było Pana na dzisiejszej sesji. Liczyliśmy na Pana.

,,Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje ''Mój wczorajszy i dzisiejszy udział w ostatecznym procedowaniu m.p.z.p. dla naszego osiedla wiele mnie nauczył, ale przede wszystkim pozwolił mi od podszewki zaobserwować jak świetnie w Magistracie Miasta Świnoujście ma się HIPOKRYZJA i OBŁUDA. Bo cóż innego mogę sobie pomyśleć o ludziach, którzy dają mi nadzieję na realny z nimi dialog, dają ,,narzędzia prawne'' mówią, że będziemy mieć wpływ na kształtowanie naszej osiedlowej przestrzeni, po czym jedni oświadczają, że nie mamy wystarczającego mandatu, aby wypowiadać się w imieniu mieszkańców, a drudzy oświadczają, że wiedzą lepiej, jak ma wyglądać NASZE OSIEDLE podnosząc rączkę za przyjęciem planu. I tu przytoczę cytat Chmielowskiego, który moim zdaniem odzwierciedla postawę włodarzy naszego miasta—- ,,KOŃ, JAKI JEST KAŻDY WIDZI'' Te wszystkie refleksje sprowadzają się do jednego; ZACHODZI POTRZEBA GŁĘBOKICH ZMIAN w strukturach zarządzających naszym miastem.

Bardzo dziękuję Wszystkim Mieszkańcom Osiedla Posejdon, którzy zaangażowali się we wspólną sprawę, dziękuję Stowarzyszeniom ŚTOP i ,,Granica'' Broń Boże, nie myślcie, że leżę i kwiczę, nic z tych rzeczy. Zakończyliśmy etap, którego wynik był możliwy, jesteśmy gotowi do dalszej walki na płaszczyźnie administracyjnej. Od Poniedziałku wracamy do realizacji rozpoczętych projektów i pisania odwołań do Wojewody Zachodniopomorskiego.


Roman Momot

Źródło: iswinoujscie.pl