Targowisko nadal bez parkingu. Czy tak już pozostanie?

iswinoujscie.pl • Wtorek [12.05.2020, 20:27:31] • Świnoujście

Targowisko nadal bez parkingu. Czy tak już pozostanie?

fot. Sławomir Ryfczyński / archiwum

Wraz z remontem ulicy Wojska Polskiego zniknęło około 150 miejsc do parkowania wzdłuż ulicy. Gdzie jest obiecany przez władze parking przy ulicy Bałtyckiej? Zobaczcie odpowiedź magistratu!

Wraz z remontem ulicy Wojska Polskiego, zniknęła możliwość parkowania na poboczu samochodów osób, które handlują i robią zakupy na targowisku wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Wcześniej władze miasta obiecywały, że powstanie parking przy ul. Bałtyckiej.

Zniknęło około 150 miejsc do parkowania. Urząd Miasta pytamy, gdzie jest obiecany parking.

Zaplanowany i zaprojektowany parking przy ul. Bałtyckiej jest częścią przedsięwzięcia pn. „Obszar koncentracji usług w rejonie ul. Wojska Polskiego i Bałtyckiej w Świnoujściu: Etap I: zagospodarowanie terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjnego” – informuje Joanna Ścigała, główny specjalista Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta w Świnoujściu. – W sierpniu 2017 r. po przygotowaniu projektu i całości dokumentacji, Gmina Miasto Świnoujście zwróciła się z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zaplanowanego przedsięwzięcia. Po bardzo długim okresie procedowania, w lutym 2019 r., RDOŚ w Szczecinie wydał decyzję odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia tłumacząc swoją negatywną decyzję „niezgodnością planowanej inwestycji z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. Zdaniem RDOŚ w Szczecinie parking i usługi leżą w granicach strefy ochrony uzdrowiskowej „C” co powoduje blokadę wycięcia „lasu” i jest niezgodne z tzw. ustawą uzdrowiskową.

Prezydent Świnoujścia – czytamy dalej w wyjaśnieniach z magistratu – odwołał się od takiego rozstrzygnięcia sprawy do Organu wyższej instancji, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przedstawiając dowody i argumentację, że planowane do zagospodarowania tereny w strefach uzdrowiskowych są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod projektowane inwestycje i nie pełnią funkcji lasów w rozumieniu ustawy uzdrowiskowej oraz ustawy o lasach, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został ustawowo uzgodniony z Ministerstwem Zdrowia odpowiedzialnym za tzw. ustawę uzdrowiskową, we właściwiej długotrwałej i szczegółowej procedurze oraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie. Niestety RDOŚ w Szczecinie po latach obowiązującego prawa miejscowego, na podstawie którego działa Gmina a Prezydent wykonuje obowiązki, podważa jego właściwość. Odwołanie od decyzji zostało złożone w lutym 2019 r. i do dziś, pomimo licznych monitów ze strony Gminy Świnoujście oraz kilkukrotnych pism z GDOŚ wyznaczających nowy termin rozstrzygnięcia sprawy, nie została wydana decyzja rozstrzygająca przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Targowisko nadal bez parkingu. Czy tak już pozostanie?

fot. Urząd Miasta Świnoujście

Początkowo – pisze dalej Joanna Ścigała – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uzależniała wydanie swojej decyzji od rozstrzygnięcia „analogicznej” sprawy znajdującej się w zaskarżeniu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie dotyczącym budowy Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu. Jednak po wydaniu w listopadzie 2019 r. wyroku i orzeczeniu Sądu przychylającym się do racji Gminy Miasta Świnoujście i wskazującym na zgodność planowanej inwestycji ZOD z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i niezasadną argumentacją RDOŚ w Szczecinie oraz GDOŚ, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nadal nie wydał rozstrzygającej decyzji dla parkingu przy ul. Bałtyckiej.

Inwestycja planowanego parkingu oraz terenu wystawienniczego przy ul. Bałtyckiej i Wojska Polskiego jest priorytetowa i strategiczna dla Gminy Świnoujście – zapewnia Joanna Ścigała, – a ciągłe przewlekłe działanie, błędna argumentacja i brak decyzyjności urzędów ochrony środowiska w Szczecinie i w Warszawie powoduje, że Gmina nie może podejmować swoich zaplanowanych i strategicznych zadań. Prezydent widząc brak działania ze strony Organów ochrony środowiska, powodujących finansowe straty i zablokowanie strategicznego rozwiązania logistyki komunikacyjnej w Świnoujściu przed uruchomieniem budowanego tunelowego połączenia wyspy Uznam i Wolin, podjął kolejne działanie i zlecił przeprojektowanie zaplanowanej budowy parkingu i usług wystawienniczych.

Przeprojektowanie i przygotowanie nowej dokumentacji trwało od listopada 2019 r. do kwietnia 2020 r.

W czerwcu 2019 r. na wniosek Prezydenta Świnoujścia, Rada Miasta podjęła także uchwałę o wyłączeniu terenu planowanego przedsięwzięcia ze strefy ochrony uzdrowiskowej „C”, co powinno ułatwić rozstrzygnięcia organów ochrony środowiska – dodaje przedstawicielka magistratu. – Należy zwrócić uwagę, że teren planowanej inwestycji w dużej części pozbawiony jest drzew, ponieważ jest to teren obecnego wjazdu i części istniejącego parkingu od strony ul. Bałtyckiej a występujące tam drzewa nie stanowią lasu i porastają bezpośrednio gruzy przedwojennego budynku niemieckiej szkoły wojskowej jako samosiewy oraz drzewa dawniej posadzone przy drodze, które pozostaną wkomponowane w projekt inwestycji.

Jak dowiedział się nasz portal, Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta złożył 10 kwietnia 2020 r. nowy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeprojektowanej inwestycji parkingu i usług wystawienniczych przy ul. Bałtyckiej i Wojska Polskiego.

Targowisko nadal bez parkingu. Czy tak już pozostanie?

fot. Urząd Miasta Świnoujście

Zakłada się, że procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie trwała ok. 3-4 miesięcy, jeśli nie wystąpią nieprzewidziane problemy – informuje Joanna Ścigała. – Prezydent Świnoujścia podjął już wszystkie możliwe działania proceduralne, dokumentacyjne i projektowe zmierzające do uzyskania zgód na realizację inwestycji parkingu i terenu wystawienniczego. Obecnie utrudnienia komunikacyjne i proceduralne z organami rządowymi stwarza sytuacja pandemii Covid-19.

Na terenie przy ul. Bałtyckiej, na którym ma powstać planowany parking, są dziś głównie ruiny i gruz zburzonego w czasie II wojny światowej budynku. Rosną na nim samosiewy drzew.

źródło: www.iswinoujscie.pl

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: iswinoujscie.pl