Termomodernizacja budynku UM w Świnoujściu: wybrano wykonawcę

Termomodernizacja budynku UM w Świnoujściu: wybrano wykonawcę
Szczecińska spółka Baueffect sp. z o.o. wykona I etap prac w ramach termomodernizacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5. Część kosztów inwestycji pokryje dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

– Nie po raz pierwszy z powodzeniem sięgamy po środki unijne, by unowocześniać i zmieniać miasto – mówi Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. – Dzięki wykorzystaniu energooszczędnych technologii, zmodernizowane obiekty należące do gminy stają się bardziej przyjazne środowisku. Mniej wydajemy na koszty energii, ogrzewanie. W ramach tej strategii, dofinansowanie na modernizację energetyczną pozyskaliśmy na prace w Przedszkolu Miejskim nr 9, Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki czy miejskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Teraz czas na budynek Centrum Administracji Miejskiej nr 5, z którego codziennie korzysta tysiące mieszkańców miasta.
W pierwszym etapie prac, w budynku zostaną wymienione instalacje:

– centralnego ogrzewania,
– ciepłej wody użytkowej i wodociągowa,
– hydrantowa,
– kanalizacyjna
– oraz zainstalowana zostanie pompa ciepła.

Zakres prac obejmuje także remont pomieszczeń socjalnych i przebudowę sanitariatów, wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego, budowę instalacji fotowoltaicznej oraz termoizolację ostatniej kondygnacji budynku i przebudowę Sali konferencyjnej nr 1 w celu stworzenia warunków dla posiedzeń Rady Miasta, w większym stopniu odpowiadającym współczesnym wymaganiom. Po przebudowie, gruntownie zmieni się wizerunek sali na parterze budynku, w której odbywają się posiedzenia, konferencje i uroczystości. Firma będzie miała 10 miesięcy od przekazania placu budowy na wykonanie wszystkich prac. Wartość umowy obejmującej wykonanie ww. robót wynosi 4 715 000, 00 zł.

Pod koniec roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy prac przewidzianych w ramach drugiego etapu. Będą obejmować one remont elewacji, budowę zewnętrznego szybu windowego wraz z instalacją dźwigu osobowego oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Kolejna część obejmie dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej poprzez wydzielenie ppoż. oraz wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych.

Wiosną tego roku Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji z Olgierdem Geblewiczem, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. Kwota dofinansowania wynosi 2 865 391,11 zł. Projekt jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 2.6. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

Tekst: BIK UM Świnoujście