Trojaczki w lasach szczecińskiej dyrekcji lasów

Na terenie Nadleśnictwa Kłodawa (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie) przyszły na świat dorodne trojaczki sokołów wędrownych (jedna samica i dwa samce).

Pod koniec maja 2019 r. stwierdzono, że naturalne gniazdo użytkowane przez parę sokołów, na skutek silnych zjawisk atmosferycznych, uległo zniszczeniu. Z uwagi na rzadkość występowania tego gatunku w Polsce, w celu zatrzymania ptaków w rewirze, wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, posadowiona została w okolicy platforma lęgowa. – Ptaki ją zaakceptowały i w ramach podziękowania dały nam i przyrodzie nowe pokolenie. Niedawno młode zostały zaobrączkowane przez Pana Sławomira Sielickiego ze Stowarzyszenia „Sokół” – mówi Agnieszka Trawińska z Nadleśnictwa w Kłodawie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie.

Sokołom urodzonym na wolności zakłada się
na nogę niebieskie obrączki obserwacyjne, oraz na drugą nogę obrączki ornitologiczne w kolorze oznaczającym miejsce wypuszczenia bądź urodzenia. W przypadku młodych z Nadleśnictwa w Kłodawie jest to kolor zielony oznaczający „lasy”.

W Polsce obecnie odnotowanych jest ok. 40 par lęgowych sokoła wędrownego, w tym jedynie 12 stanowisk leśnych. Fakt ten znacznie podnosi rangę wydarzenia i nadaje mu wyjątkowości.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: iswinoujscie.pl