Trwa czwarte ograniczone wyłożenie projektu planu w rejonie ul. Wojska Polskiego i osiedla Posejdon 21 lutego 2023 r. – 14 marca 2023 r.

Trwa czwarte ograniczone wyłożenie projektu planu w rejonie ul. Wojska Polskiego i osiedla Posejdon 21 lutego 2023 r. – 14 marca 2023 r.
Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca procedury planistycznej. Przed nami czwarta – ostatnia już dyskusja publiczna nad rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Już 10 marca o godz. 17.00 w sali teatralnej MDK przy ul. Matejki 11 zostaną Państwu przedstawione korekty powstałe w wyniku złożonych uwag do projektu planu po trzecim wyłożeniu. Na spotkaniu będą omawiane jedynie obszary, których ustalenia uległy zmianie i tylko one podlegają czwartemu – ograniczonemu wyłożeniu:

między ul. Bałtycką – ul. B. Chodorowskiej – teren elementarny o symbolu 58 ZP,U w zakresie dot. pawilonów handlowych;

między ul. F.D. Roosevelta – ul. J. Kochanowskiego – teren elementarny o symbolu 60a ZP,U w zakresie dot. pawilonów handlowych;

między ul. J. Kochanowskiego – K. Miarki – teren elementarny o symbolu 60b ZP,U w zakresie dot. pawilonów handlowych, węzła sanitarnego oraz wiaty śmietnikowej;

między ul. K. Miarki – ul. Kossaków- teren elementarny o symbolu 60c ZP,U w zakresie dot. pawilonów handlowych, węzła sanitarnego oraz wiaty śmietnikowej;

między ul. Kossaków – A. Fredry – teren elementarny o symbolu 60a ZP,U w zakresie dot. pawilonów handlowych;

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu oraz zapoznania się z projektem planu, który jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście pod następującym linkiem:

bip.um.swinoujscie.pl/artykul/537/35721/obwieszczenie-prezydenta-miasta-swinoujscie-o-czwartym-ograniczonym-wylozeniu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-rejonie-ul-wojska-polskiego-i-osiedla-posejdon-do-publicznego-wgladu

Etap wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu będzie trwał do 14 marca 2023 r. Uwagi można składać wyłącznie do terenów, które podlegają wyłożeniu – do dnia 28 marca 2023 r., termin składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko obowiązuje do dnia 13 kwietnia 2023 r.

Urząd Miasta Świnoujście