Trzech burmistrzów powiedziało Poczcie Polskiej „nie dam”

Kamień Pomorski, Dziwnów i Międzyzdroje nie przekazały Poczcie Polskiej danych osobowych swoich mieszkańców uprawnionych do głosowania. Co z Golczewem, Świerznem i Wolinem? – dopytuje się nasza Czytelniczka.

Jakiś czas temu pojawiły się w lokalnej prasie informacje, że nikt z wójtów i burmistrzów powiatu kamieńskiego nie przekaże moich danych Poczcie Polskiej – pisze nasza Czytelniczka.- Zapewniali wszyscy. Teraz okazuje się że tylko Kamień, Dziwnów i Międzyzdroje nie przekazali danych o które zwrócił się ponownie wojewoda. Czyli Golczewo, Świerzno i Wolin, nowi ludzie na stanowiskach, jednak te dane upublicznili. Bardzo proszę o zwrócenie się do wszystkich władz gminnych naszego powiatu z zapytaniem, jak było naprawdę. Ja też zwrócę się bezpośrednio z pismem do wójta i po uzyskaniu odpowiedzi zamierzam złożyć pozew do sądu.

Jak na razie odpowiedzi otrzymaliśmy tylko z trzech gmin: Kamień Pomorski, Międzyzdroje i Dziwnów.

W gminie Kamień Pomorski jest obecnie 11 358 uprawnionych do głosowania.

– Burmistrz Kamienia Pomorskiego nie udostępnił list wyborczych Poczcie Polskiej – zapewnia sekretarz gminy Anna Stanaszek –Kaczor. – Podstawą takiej decyzji była jednoznaczna opinia Kancelarii Adwokackiej obsługującej Urząd Miejski, że nie ma podstawy prawnej do przekazania list.

Również Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów zapewnia, że takie informacje nie zostały przekazane.

– Przekazanie danych może nastąpić w sytuacji, gdy na Pocztę Polską S.A. zostaną nałożone zadania w drodze ustawy – zastrzega burmistrz.

Na dzień odpowiedzi na terenie gminy Międzyzdroje wybierać prezydenta mogło 5 143 uprawnionych.

Także burmistrz Dziwnowa, Grzegorz Jóźwiak nie przekazał danych osobowych zawartych w spisach wyborców, żądanych przez Pocztę Polską na potrzeby związane z wyborami Prezydenta RP – poinformowała nas Iwona Szulc, sekretarz Gminy Dziwnów

Na dzień 8 maja w spisie wyborców gminy Dziwnów było zarejestrowanych 3198 osób.

Swoją decyzję burmistrz Grzegorz Jóźwiak uzasadniał obowiązującymi przepisami. Nie ma podstaw prawnych do przekazania przez Gminę Dziwnów, żądanych przez Państwa danych osobowych – odpowiadał Poczcie Polskiej burmistrz. – Przekazanie takich danych, w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, stanowiłoby naruszenie przepisów konstytucyjnych, ustawowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Zgodnie z przytoczonym przez Państwa przepisem art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, „Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym, przekazywane są operatorowi wyznaczanemu, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony uprawniony jest do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane” – czytamy dalej w odpowiedzi dla Poczty Polskiej burmistrza Dziwnowa. – Wskazaliście Państwo, że Poczta Polska S.A, wnioskuje o dane wskazane w Państwa piśmie w związku z realizacją i przygotowaniem wyborów powszechnych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w formie korespondencyjnej. Tym niemniej, nie istnieje żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego dający Państwu prawo do uczestniczenia w organizacji takich wyborów, nakładający na Państwa Spółkę określony obowiązek i prawo, które Państwa Spółka powinna realizować, a w szczególności uprawniający Państwa Spółkę do przetwarzania tych danych. Ponadto, nie istnieje żaden przepis prawa przewidujący przeprowadzenie powszechnych wyborów w formie korespondencyjnej. Co więcej, nie obowiązuje żaden przepis prawa uprawniający do przeprowadzenia takich wyborów przez Prezesa Rady Ministrów, a co za tym idzie uprawniający Prezesa Rady Ministrów do powierzenia takich zadań innemu podmiotowi.

Mając zatem na uwadze, że według aktualnego stanu prawnego, wybory powszechne Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w trybie korespondencyjnym odbyć się nie mogą z uwagi na brak stosownych regulacji ustawowych w tym zakresie, a na Państwa Spółce nie spoczywa obowiązek realizacji określonych zadań przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującymi, nie można przyjąć, by wnioskowane dane były potrzebne Państwa Spółce do realizacji zadań, zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Nadal czekamy na odpowiedzi z pozostałych gmin.

źródło: www.iswinoujscie.pl

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: iswinoujscie.pl