Ubezpieczenie turystyczne również na wakacje w Polsce

W tym roku wielu Polaków spędza wakacje w kraju. Z myślą o takich osobach, Generali daje możliwość elastycznego rozszerzania zakresu ubezpieczenia „Generali, z myślą o podróży”.

Ubezpieczenie Generali daje całodobową ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, do jakich może dojść podczas podróży, także tych powstałych w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

W ramach ubezpieczenia turystycznego w kraju na obecny sezon Generali przygotowało trzy nowości. Rozszerzyło zakres terytorialny umowy zawartej na Polskę o dodatkowe 50km terytorium Państw sąsiadujących. Jest to szczególnie ważne w przypadku poruszania się pasmem granicznym, gdy turysta zboczy z trasy i przekroczy granicę albo świadomie wybierze trasy biegnące np. częściowo poza granicami Polski. Wprowadzono również rekompensatę utraty poniesionych kosztów wyjazdu z przyczyn losowych tj. uczestnictwa w imprezie turystycznej albo odwołania noclegu, zakupionego również za pośrednictwem m.in. booking.com, airbnb.pl. W ramach kosztów leczenia i usług assistance na terenie RP odpowiedzialność została rozszerzenia o zdarzenia powstałe w wyniku spożycia alkoholu.

Pandemia koronawirusa skłoniła większą część Polaków do spędzenia wakacji w kraju. Chcemy aby czuli się bezpiecznie bez względu na okoliczności – podkreśla Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Generali.

Osoby wyjeżdżające za granicę na wakacje, ale także do pracy, zwracają natomiast uwagę, aby polisa pokrywała koszty leczenia zachorowania na Covid-19. Ochrona od Covid-19 jest w podstawowym zakresie ubezpieczenia „Generali, z myślą o podróży”, ale również ubezpieczeń turystycznych w Proama i Concordia,  nie wymaga rozszerzenia i została wdrożona bez podnoszenia składki.

– Zachorowanie na COVID-19 jest w spółkach Generali traktowane jak każde inne nagłe zachorowanie. Oznacza to, że w przypadku zachorowania na koronawirusa, ubezpieczony może korzystać ze zakresu pomocy określonego w polisie, m.in. pokrycia kosztów leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego oraz usług assistance. Pandemia zwiększyła potrzebę ubezpieczania. Klientom zależy na dobrej ochronie – obecnie najchętniej wybieraną sumą ubezpieczenia w przypadku kosztów leczenia jest 500 tysięcy złotych – stwierdza Arkadiusz Wiśniewski.

Na czas urlopu, także tego w Polsce, należy również pomyśleć o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Zapewni ono pokrycie roszczeń osób trzecich, które wskutek naszego działania, działania osób lub zwierząt, za które jesteśmy odpowiedzialni, poniosły szkodę.

Let’s block ads! (Why?)

zródło: Infowire.pl