Ulica Piastowska. Termomodernizacja budynku poradni

Ulica Piastowska. Termomodernizacja budynku poradni
Do końca roku ma zakończyć się termomodernizacja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Koszt inwestycji to 500 tys. złotych, ale prawie 220 tys. złotych to dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

To już kolejny w mieście budynek oświatowo – pedagogiczny poddany termomodernizacji.

Przypomnijmy, że aktualnie dobiega także końca podobna inwestycja w Przedszkolu Miejskim nr 9 „Fantazja” na Warszowie.
Ulica Piastowska. Termomodernizacja budynku poradni [1]

Zakres prac w poradni przy ulicy Piastowskiej obejmuje:
– docieplenie ścian w gruncie
– docieplenie dachu,
– nową elewację
– częściowy remont instalacji elektrycznej
– wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami
– prace towarzyszące, takie jak remont schodów i spoczników, remont krat okiennych, elementy wykończeniowe budynku.
– montaż nowej tablicy zabezpieczeń urządzeń instalacji grzewczej „TS”
– nową instalację odgromowa i uziemiająca.Ulica Piastowska. Termomodernizacja budynku poradni [2]

Prace obejmują nie tylko sam budynek, ale także przybudówkę przylegającą do zachodniej ściany poradni.
Wykonawcą inwestycji jest Zakład Budowlany „EFEKT”. Plac budowy został przekazany na początku września tego roku.Ulica Piastowska. Termomodernizacja budynku poradni [3]

Inwestycja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 2 „Gospodarka niskoemisyjna”.

BIK Urząd Miasta Świnoujście