W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie o zawieszeniu opieki w żłobkach do 18 kwietnia

W Dzienniku Ustaw opublikowano w czwartek rozporządzenie, zgodnie z którym opieka i zajęcia edukacyjne w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów są zawieszone do 18 kwietnia. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych. Źródło: POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.