W Świnoujściu otwarty został ośrodek egzaminacyjny dla pracowników obsługi hotelowej

W Świnoujściu otwarty został ośrodek egzaminacyjny dla pracowników obsługi hotelowej
Dzisiaj otwarty został Ośrodek Egzaminacyjny dla kierunku Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55.

W uroczystości uczestniczył Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz, Zastępca Prezydenta Paweł Sujka oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Edyta Tomaszek. Prezydent podkreślił ważną rolę ośrodka w edukacji osób z niepełnosprawnością oraz ogromne zaangażowanie Pani dyrektor w pracę i zdobycie zewnętrznych sponsorów.

Od września 2017 r. w Branżowej Szkole I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, uczniowie kształcą się na nowym kierunku – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Na terenie Świnoujścia oraz w najbliższym jego sąsiedztwie, w promieniu 60 km, nie ma placówki kształcącej w tym zawodzie. Uczniowie, którzy ukończyli szkołę muszą przystąpić do Państwowego Egzaminu Kwalifikacyjnego w zawodzie.
W Świnoujściu otwarty został ośrodek egzaminacyjny dla pracowników obsługi hotelowej [1]

– Dotychczas taki egzamin był przeprowadzany w Ośrodku Egzaminacyjnym w Szczecinie – mówi dyrektorka ośrodka Krystyna Makowska. – Stąd pomysł, aby taki Ośrodek Egzaminacyjny powstał w naszej szkole. Ale by tak się stało musieliśmy spełnić standardy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Dzięki pracy nauczyciela zawodu Sylwii Kruk, Urzędu Miasta Świnoujście, dyrektorce Hotelu Interferie Medical Spa, prezesowi Zarządu ZWiK, firmie Berrezino
w Plewiskach, Bogusławie Stefanowicz z Hurtowni Owocowo – Warzywnej, Radzie Rodziców SOSW oraz osób prywatnych udało się zrealizować ten cel.

Obecnie szkoła posiada pracownię obsługi hotelowej, w której zorganizowano pomieszczenia mieszkalne oraz magazynowe. Zajęcia praktyczne, w ramach współpracy, odbywają się w Hotelu Interferie Medical Spa. Dzięki tej pracy młodzież nabywa umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności użyteczne, co w efekcie zwiększa szanse na osiągnięcie osobistego powodzenia oraz względnej samodzielności ekonomicznej w dorosłym życiu. Wartym podkreślenia jest fakt, że wielu absolwentów SOSW zamieszkało w Świnoujściu, gdzie założyli rodziny i pracują zawodowo.W Świnoujściu otwarty został ośrodek egzaminacyjny dla pracowników obsługi hotelowej [2]

Nowe sale poświęcił ksiądz dziekan Piotr Superlak.
W obiekcie wykonano ostatnio remont stropu, prace rozbiórkowe części ścian, zdemontowano okładziny z płyt pilśniowych w pokojach i drewniane na korytarzach.

Wszędzie położono nowe podłogi. Kompletnie wyremontowano łazienki i wymieniono stolarkę drzwiową. We wszystkich pomieszczeniach wykonano wentylację wywiewną. Położono nowe instalacje c.o., wodno – kanalizacyjną, hydrantową i elektryczną. Wykonawcą inwestycji była szczecińska firma BAUEFFECT sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 797 tys. złotych.

Tekst: BIK UM Świnoujście