Wojewoda wzywa Radę Miasta do wygaszenia mandatu radnej Agnieszki Rachtan!

Wojewoda wzywa Radę Miasta do wygaszenia mandatu radnej Agnieszki Rachtan!
Wojewoda Zachodniopomorski, pismem z dnia 29.04.2022 r. skierowanym do świnoujskiej Rady Miasta, jednoznacznie stwierdził naruszenie prawa przez radną Platformy Obywatelskiej Agnieszkę Rachtan i wezwał Radę Miasta do podjęcia uchwały wygaszającej mandat.

Przypomnijmy sprawa nabrała toku już w marcu, gdy Wojewoda wystosował pierwsze pismo w tej sprawie. Wojewoda poinformował Radę o możliwości naruszenia przez radną Rady Miasta Świnoujście zakazu ustalonego treścią art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem „radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności”. Jednocześnie Wojewoda wezwał Radę Miasta do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Na sesji nadzwyczajnej radni głosami Wybieram Świnoujście, Platformy Obywatelskiej oraz Krzysztofa Szpytko z Lewicy zdecydowali o tym, że Agnieszka Rachtan pozostanie radną. Co zaskakujące radni podjęli taką uchwałę pomimo miażdżącej opinii prawnika urzędu miasta, który na co dzień opiniuje wszelkie uchwały podejmowane przez Radę.

Na tym jednak nie koniec tej sprawy. Tym razem Wojewoda przedstawił obszerne uzasadnienie prawne, w którym jednoznacznie wytyka radnej A. Rachtan prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy. Okazuje się, że radna Platformy Obywatelskiej obecnie nie wynajmuje lokalu bezpośrednio od Miasta, a pośrednio wynajmując lokal należący do gminy, od innego podmiotu. Jak czytamy w piśmie „W omawianym stanie faktycznym nie ulega wątpliwości, że z radną Panią Agnieszką Rachtan nie łączy z jednostką organizacyjną Gminy Miasto Świnoujście żadna umowa cywilnoprawna, nie sposób jednak zaprzeczyć, że prowadząc działalność gospodarczą nie wykorzystuje ona w sposób pośredni mienia gminnego”. Co więcej Wojewoda podkreśla konieczność restrykcyjnej interpretacji wspomnianego wcześniej przepisu. Ma on za zadanie przede wszystkim uniemożliwienie wykorzystywania przez radnych swojego stanowiska w celach prywatnych.

W obecnej sytuacji Wojewoda nie pozostawił radnym wyboru. Jeśli Rada Miasta nie podejmie uchwały o wygaśnięciu mandatu radnej A. Rachtan, Wojewoda zrobi to sam wydając zarządzenie zastępcze. Czy świnoujscy radni postąpią zgodnie z prawem i zrealizują wezwanie organu nadzorczego, jakim jest Wojewoda Czy może za wszelką cenę będą bronić swojej koleżanki? Tego dowiemy się już na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 26 maja.

źródło: www.iswinoujscie.pl