Wysokie i średnie zagrożenie pożarowe w lasach RDLP Szczecin

 Wysokie i średnie zagrożenie pożarowe w lasach RDLP Szczecin
Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie panuje obecnie wysokie i średnie zagrożenie pożarowe. Od początku roku wybuchły 103 pożary, na powierzchni 6,97 ha. Dodatkowo leśnicy interweniowali przy 17 pożarach bezpośrednio zagrażających lasom.

Leśnicy apelują o ostrożne i rozważne zachowywanie się podczas wypoczynku na terenach leśnych oraz przypominają, że w lesie i na terenach śródleśnych nie można rozpalać ognisk, grilli oraz palić papierosów. Każdy pożar to określone straty, od tych niepoliczalnych w środowisku przyrodniczym, po te wymierne finansowo.

Aktualne zagrożenie pożarowe lasu można sprawdzić na stronie internetowej: bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/.

W przypadku pożaru należy dzwonić pod nr 998 lub 112.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie