Wzdłuż ulicy Wojska Polskiego jest układany rurociąg gazowy

Wzdłuż ulicy Wojska Polskiego jest układany rurociąg gazowy
Na odcinku ulicy Wojska Polskiego trwają prace ziemne. Nasza redakcja postanowiła dowiedzieć się szczegółów na temat tej inwestycji – układania nowego rurociągu gazowego wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w stronę granicy z Niemcami. Zapytaliśmy, jakiej długości jest ten odcinek? Do jakiego miejsca będzie doprowadzony? Dlaczego jest kładziony nowy odcinek rurociągu, gdzie z boku jest osiedle zgazyfikowane w latach 90.

Odpowiedział Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście Jarosław Jaz:
– Nie jest to inwestycja miasta, ale prace związane z budową centrum handlowego. Decyzja dotycząca wydania na zgody na czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy Wojska Polskiego i 11 Listopada w celu wykonania robót związanych z budową sieci gazowej została wydana 5 lipca.
Wzdłuż ulicy Wojska Polskiego jest układany rurociąg gazowy [1]

W odpowiedzi na zapytanie odnośnie umiejscowienia i budowy rurociągu gazowego wzdłuż ulicy Wojska Polskiego wyjaśniamy, że inwestycja jest prowadzona za zgodą Urzędu Miasta, poniżej wydane pozwolenia:

1) Dnia 27-05-2021 r, WUA wydał zaświadczenie znak WUA .6743.1.9.2021.KD o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 180/63PE (o ciśnieniu roboczym nie niższym niż 0,5 MPa) w

ul. Wojska Polskiego w Świnoujściu wraz z 3 szt. przyłączy gazu dn 32PE oraz 5 szt. przyłączy gazu dn 25PE w celu zasilenia w gaz ziemny realizowanego centrum handlowo-usługowego na dz.6/4 i 6/5 obręb ewidencyjny 0003).

Trasa projektowanych gazociągów i przyłączy przebiega przez teren dz. nr. ewid.:

– w obr. ewid. 0004: dr 470/2 (pas drogowy ul. 11 Listopada), nr 469/9 (ul. Wojska Polskiego), dr 469/1;

– w obr. ewid. 0005: dr 242/20 (ul. Wojska Polskiego), dr 6 (ul. Wojska Polskiego);

– w obr. ewid. 0003: 6/3 (ul. Wojska Polskiego), 6/5 (ul. Wojska Polskiego 96,97,98), 6/4 (ul. Wojska Polskiego 99), dr 7 (ul. Wojska Polskiego).

2) Decyzją z dnia 08-04-2021 WIM.7230.11.28.2021 wydano zgodę na lokalizację w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego oraz ul. 11 Listopada sieci gazowej wraz z przyłączami.

3) Dnia 05-07-2021 wydano Decyzję WIZ.7230.4.72.2021.SCV udzielając zgody na czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy Wojska Polskiego i ulicy 11 Listopada w celu wykonania robót związanych z budową sieci gazowej.

Ze strony wykonawcy odpowiedzi udzielił Radosław Jankiewicz Rzecznik Prasowy Departament Komunikacji Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
źródło: www.iswinoujscie.pl