Za składowanie odpadów. Mieszkaniec prawobrzeża zapłacił 500 złotych mandatu

Za składowanie odpadów. Mieszkaniec prawobrzeża zapłacił 500 złotych mandatu
Właściciel posesji w Przytorze – Łunowie jest pierwszym, który został ukarany 500 złotowym mandatem za składowanie odpadów z wykopów budowlanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach. – Leżały nie tylko na jego nieruchomości. Mężczyzna zrzucił je także na sąsiadującej z jego działce należącej do Skarbu Państwa – mówią pracownicy Wydziału Ochrony środowiska i Leśnictwa UM Świnoujście i zapowiadają kolejne kontrole nieruchomości pod tym kątem.

W ostatnim czasie do wydziału zaczęły napływać informacje o tym, że niektórzy właściciele nieruchomości podnoszą lub utwardzają poziom gruntu na swoich posesjach materiałem odpadowym z wykopów budowlanych. Chodzi o prywatne nieruchomości w Przytorze, Karsiborze, Ognicy, a także w lewobrzeżnej części miasta. Pracownicy wydziału ochrony środowiska rozpoczęli kontrole posesji, które jak zapowiadają będą kontynuowane.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości właściciel nieruchomości zostaje zobowiązany do natychmiastowego usunięcia nielegalnych odpadów. Za nieprzestrzeganie przepisów Straż Miejska będzie karała mandatami.

Jednocześnie Główny Inspektor Ochrony Środowiska nałożył na Gminę Świnoujście obowiązek powiadamiania o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku właściwą miejscowo Prokuraturę lub Policję oraz Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Przypomnijmy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gruz betonowy oraz ceglany a także gleba oraz ziemia pochodzące z wykopów budowlanych są kwalifikowane jako odpady.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej na danej działce, mogą wykorzystać ww. odpady do utwardzania lub podniesienia terenu spełniając nw. warunki:
1. Dopuszcza się wykorzystanie wyłącznie do 200 kg odpadów na m2 utwardzanej / podwyższanej powierzchni, co odpowiada wysokości nawiezionej warstwy ok. 12- 15 cm;
2. Gleba/ ziemia musi posiadać atest czystości wskazujący na brak zanieczyszczeń, natomiast gruz betonowy lub ceglany musi być pozbawiony innych odpadów;
3. Właściciel gruntu obowiązany jest do posiadania dowodu przyjęcia odpadów, tj. Karty przekazania odpadów;
4. Podwyższenie/ utwardzenie terenu nie może naruszać stosunków wodnych, jak również nie może spowodować szkody w środowisku (np. na obszarze Natury 2000).

W przypadku osób prawnych – w celu wykorzystania odpadów do utwardzania terenu należy uzyskać, zgodnie z ustawą o odpadach, zezwolenie na ich przetwarzanie.

BIK UM Świnoujście