Zaawansowanie Programu budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim

Zaawansowanie Programu budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim
Trwają już prace budowlane na obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20 i Gryfina na DK31. Pod koniec kwietnia uzyskaliśmy decyzję o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13. Dla pozostałych sześciu obwodnic z Programu w woj. Zachodniopomorskim trwają prace przygotowawcze.

Obwodnica Gryfina w ciągu DK31 

Inwestycja jest realizowana, zgodnie z podpisaną 27 kwietnia 2021 r. umową na zaprojektowanie i budowę, przez konsorcjum, którego liderem jest firma Roverpol. Wartość umowy to 74,8 mln złotych.

Wykonawca opracował projekt budowlany i 28 lutego 2022 złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Uzyskał ją 19 sierpnia 2022 roku, co umożliwiło jesienią rozpoczęcie pierwszych robót budowlanych. Obecnie na całym przebiegu obwodnicy, mierzącej 5,6 km długości, został zdjęty humus. Wykonywane są nasypy i wykopy oraz wymiany podłoża. Przygotowywana jest budowa obiektów inżynierskich. W ramach inwestycji powstanie siedem przepustów dla płazów oraz przejście dla zwierząt średnich i dwa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod obwodnicą. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w IV kwartale 2024 roku.

Obwodnica Szczecinka w ciągu DK20 

14 lipca 2021 r. podpisaliśmy umowę na realizację inwestycji z firmą Budimex. Wartość zawartego kontraktu to 106,6 mln zł.

Decyzja ZRID została uzyskana w listopadzie ubiegłego roku, a w pierwsze roboty na drodze o długości 4,4 km ruszyły w grudniu. Prace obejmują roboty ziemne, w tym wymiany podłoża na odcinku pomiędzy linią kolejową a dawnym przebiegiem DK11. W ramach inwestycji powstaną też cztery obiekty mostowe. Obecnie budowane jest górne przejście dla zwierząt i wiadukt na przyszłym węźle Szczecinek Południe, którym obwodnica w ciągu DK20 połączy się z drogą S11. W związku z tymi pracami ruch na S11 w tym rejonie odbywa się jedną jezdnią. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w II kwartale 2025 roku.
Zaawansowanie Programu budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim [1]

Obwodnica Kołbaskowa w ciągu DK13 

Ta inwestycja będzie realizowana w trybie tradycyjnym. W grudniu 2020 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie projektu budowlanego, a wykonawca pod koniec lipca ubiegłego roku złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Uzyskaliśmy ją pod koniec kwietnia tego roku co umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przejęte pod drogę. Nowa trasa o długości 5,58 km od wschodu ominie Kołbaskowo. Droga ma włączyć się w autostradę A6 na nowym węźle Szczecin Zachód, który planowany jest w ramach budowy II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic. Wymaga to wspólnej realizacji tych dwóch zadań przez jednego wykonawcę, a przetarg na jego wyłonienie planujemy ogłosić jesienią br., co pozwoliłoby oddać trasę do ruchu na koniec 2026 roku.Zaawansowanie Programu budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim [2]

Cztery obwodnice na DK22

W Programie budowy 100 obwodnic przewidziano budowę aż czterech obwodnic na zachodniopomorskim odcinku DK22. Dla wszystkich zadań trwają prace przygotowawcze.

Decyzje środowiskowe uzyskaliśmy już dla obwodnic Rusinowa i Wałcza (w lipcu 2022 r.) oraz Szwecji (w grudniu 2022 r.). Dla tych inwestycji opracowywana jest już dalsza dokumentacja obejmująca elementy Koncepcji programowej oraz wykonywane są badania geologiczne podłoża. Jeszcze przed końcem tego roku planowane jest ogłoszenie przetargów na zaprojektowanie i budowę tych trzech obwodnic. Realizacja inwestycji mogłaby się zakończyć w 2028 roku.

Dla obwodnicy Człopy od lutego ubiegłego roku toczy się postępowanie związane z wydaniem decyzji środowiskowej. Uzyskanie tej decyzji planowane jest w tym roku, a przetarg na realizację w przyszłym. Zakończenie budowy przewidziane jest na koniec 2028 roku.Zaawansowanie Programu budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim [3]

Obwodnice Stargardu i Złocieńca na DK20

Dwie obwodnice będą również realizowane na DK20. Powstać ma obwodnica Stargardu, która umożliwi całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego drogami krajowymi. Odetchną również mieszkańcy Złocieńca, w którego centrum skrzyżowania DK20 przylegają do przejazdu kolejowego. Dla obu inwestycji trwa uzyskiwanie decyzji środowiskowej. Dla obwodnicy Stargardu przetarg na realizację planowany jest pod koniec tego roku, natomiast dla obwodnicy Złocieńca już w przyszłym roku. Zakończenie obu inwestycji przewidziane jest do końca 2028 roku.

Link do materiału wideo pokazującego budowę obwodnicy Gryfina w ciągu DK31: youtu.be/WwrQA1DALUU

Mateusz Grzeszczuk
Główny Specjalista
Pion Dyrektora Oddziału
Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej