Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i nowatorski projekt. Rusza Akademia Wodorowa dla studentów i absolwentów uczelni

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i nowatorski projekt. Rusza Akademia Wodorowa dla studentów i absolwentów uczelni
W marcu 2023 r. w ramach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej rozpocznie działalność Akademia Wodorowa dla studentów i absolwentów ZUT. Głównym celem programu jest szkolenie i rozwój wyspecjalizowanych kadr w kierunku innowacyjnych technologii wodorowych.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Grupa Azoty Police podpisały w poniedziałek 9 stycznia list intencyjny ws. utworzenia i prowadzenia Akademii Wodorowej.

Akademia Wodorowa to inicjatywa, która powstanie w ramach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej, powołanej pod koniec listopada 2022 r. przez spółki skarbu państwa, wojewodę zachodniopomorskiego oraz szczecińskie uczelnie, w tym Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Grupa Azoty Police do 2030 r. chce zrealizować plan konkretnych działań klimatyczno-energetycznych stanowiących odpowiedź m.in. na wymagania europejskiej polityki klimatycznej.

Jesteśmy największym producentem wodoru w Polsce, a nasz region ma ogromny potencjał w zakresie rozwoju technologii wodorowych. Rozgałęzienie źródeł energii będzie wyzwaniem, które stworzy podstawę do rozwoju nie tylko „Zielonych Azotów", ale również wpłynie na rozwój środowiskowy i gospodarczy kraju – powiedział Mariusz Grab, prezes Grupy Azoty Police.

Podkreślił też, że dalszy rozwój technologii wodorowych będzie możliwy dzięki ścisłej współpracy nauki i biznesu.

Nasze założenia muszą być wsparte właściwymi kompetencjami, które należy wciąż rozwijać. Wierzę, że podpisany list intencyjny będzie przykładem kooperacji, która bardzo szybko zmaterializuje nasze dążenia do rozwoju Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej – dodał.

Akademia Wodorowa – nowatorski projekt

W marcu 2023 r. ruszy Akademia Wodorowa dla studentów i absolwentów ZUT. Celem programu jest edukacja w kierunku innowacyjnych technologii wodorowych oraz ich praktycznego wykorzystania w aplikacjach biznesowych. 

Dzięki liderowi innowacji w naszym województwie – Grupie Azoty Police, rozpoczniemy wartościowy program edukacyjny dla studentów i absolwentów polegający na przygotowaniu przez nich projektów związanych z zastosowaniem wodoru w transformacji energetycznej naszego kraju – powiedział prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

W pierwszej edycji Akademii Wodorowej mogą wziąć udział studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz absolwenci uczelni, którzy nie ukończyli 27. roku życia. Kandydat musi wykazać średnią ocen ze studiów powyżej 4.0 i wykonać projekt w ramach zadania rekrutacyjnego.

Sądzę, że nasz potencjał, innowacyjne prace badawcze oraz nowocześnie prowadzona dydaktyka, zostaną w pełni wykorzystane – powiedział prof. Rafała Rakoczy, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Podkreślił też, że „właśnie w Szczecinie jest możliwe opracowanie wizjonerskich pomysłów, które znajdą swoje odzwierciedlenie w zielonym przemyśle".

Mateusz Lipka
Rzecznik prasowy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT