Zakaz przebywania wokół terminala LNG. Władza nie liczy się z opiniami mieszkańców. Świnoujscy Radni Platformy Obywatelskiej wnioskują o podjęcie działań prawnych

Zakaz przebywania wokół terminala LNG. Władza nie liczy się z opiniami mieszkańców. Świnoujscy Radni Platformy Obywatelskiej wnioskują o podjęcie działań prawnych
Wprowadzona bez żadnych konsultacji społecznych zmiana w ustawie o bezpieczeństwie morskim oraz wydanie zakazu przebywania w odległości 200 metrów wokół terminala LNG budzi słuszny i uzasadniony społeczny gniew” – mówi Jan Borowski przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. „Zadziwiająca jest forma wprowadzenia takiego zakazu, był czas na przygotowanie alternatywnych rozwiązań aby umożliwić swobodny dostęp do latarni morskiej, fortów oraz plaży zarówno mieszkańcom jak i turystom. Terminal powstał w 2015 r. Myślę, że ustawa może być niezgodna z prawem, dlatego dzisiaj Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zwrócił się do Prezydenta Świnoujścia o sporządzenie opinii prawnej o możliwościach podjęcia działań prawnych przez organy Miasta”. W dwustronicowym piśmie Radni wnioskuję o sporządzenie opinii prawnej oraz udzielenie odpowiedzi na osiem pytań:

1. Jakie środki prawne Gmina Miasto Świnoujście może podjąć w związku z wejściem w życiu wspomnianej ustawy?

2. Czy Miastu Świnoujście przysługuje możliwość zaskarżenia ustawy do polskich sądów powszechnych lub Trybunału Konstytucyjnego?

3. Czy organom miasta Świnoujście przysługuje skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) lub innego organu unijnego?

4. Czy ustawa jest zgodna z Konstytucją RP?

5. Czy zarządzenie o wprowadzeniu zakazu zbliżania się osób nieupoważnionych do terenu gazoportu, może zostać wprowadzone w przypadku braku obowiązywania któregoś ze stanów nadzwyczajnych przewidzianych w Konstytucji RP?

6. Jakie środki prawne przysługują Miastu Świnoujście w przypadku wydania zarządzenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego?

7. Czy Rada Miasta Świnoujście może wnieść skargę na zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego?

8. Jaką rekompensatę otrzyma miasto Świnoujście z powodu wprowadzenia zakazu?
„Czekamy na opinię prawną naszego urzędu, będziemy informowali opinię publiczną o dalszych krokach” – kończy wypowiedź Jan Borowski.