Zakaz wwożenia do UE artykułów pochodzenia zwierzęcego

Zakaz wwożenia do UE artykułów pochodzenia zwierzęcego
Do państw Unii Europejskiej nie wolno przywozić artykułów pochodzenia zwierzęcego. Wyjątek stanowią specjalne produkty dietetyczne przeznaczone na użytek własny lub małych dzieci. Zakaz wprowadzania do UE produktów pochodzenia zwierzęcego dotyczy również wysyłania w ramach obrotu pocztowego/kurierskiego.

Osoby wjeżdżające na terytorium Unii Europejskiej muszą pamiętać, że nie mogą wwozić na jej teren żywności pochodzenia zwierzęcego. Wyjątkiem są specjalne produkty dietetyczne przeznaczone na użytek własny lub małych dzieci.

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej, m.in. ASF, przywóz z zagranicy żywności pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie) jest objęty bardzo ścisłą reglamentacją. Zakaz ten wynika z regulacji unijnych, które ustanawiają następujące zasady obrotu w odniesieniu do przesyłek osobistych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego:

1. Żadna ilość mięsa i podrobów jadalnych, produktów mleczarskich i ich przetworów (w tym makaronów, pieczywa cukierniczego, warzyw przetworzonych o ile zawierają mięso lub mleko) nie może zostać wprowadzona na terytorium Unii Europejskiej bez przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej. Wyjątek stanowi przywóz z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a waga ww. produktów nie może przekroczyć 10 kg na osobę.

2. Dopuszcza się przywóz, w ilości do 2 kg łącznej wagi, mleka początkowego w proszku, pokarmu dla niemowląt i specjalnych środków spożywczych wymaganych ze względów medycznych, o ile produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu. W przypadku, gdy ww. produkty pochodzą z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, ich łączna waga nie może przekroczyć 10 kg na osobę.

3. W odniesieniu do produktów rybołówstwa (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki, takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi) dopuszcza się przywóz wypatroszonych świeżych lub obrobionych produktów do 20 kg lub odpowiadających wadze jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. Ograniczenia te nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp Owczych lub Islandii.

4. W odniesieniu do produktów przeznaczonych do karmienia zwierząt dopuszczalny jest przywóz wyłącznie specjalnej karmy dla zwierząt domowych wymaganej ze względów medycznych, pod warunkiem, że ilość przywożonej karmy nie przekracza 2 kg, przywożone produkty nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, produkty stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz ich opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu. Przypadku, gdy produkty pochodzą z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, ich łączna waga nie może przekraczać 10 kg na osobę.

5. W odniesieniu do innych produktów pochodzenia zwierzęcego, takie jak na przykład miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki, można je wwozić do UE, pod warunkiem, że ich łączna waga nie przekracza 2 kg na osobę. W przypadku, gdy produkty pochodzą z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, ich łączna waga nie może przekroczyć 10 kg na osobę,

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające ww. wymogów należy umieścić w odpowiednich pojemnikach,
znajdujących się na przejściach granicznych.

Kontrola wwozu produktów zwierzęcych odbywa się w portach lotniczych, portach morskich oraz na granicach lądowych z państwami trzecimi (Białoruś, Rosja, Ukraina). Zakaz wprowadzania do UE produktów pochodzenia zwierzęcego dotyczy również wysyłania w ramach obrotu pocztowego/kurierskiego.
ASF to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. Wirus ASF nie jest dla człowieka groźny. Ale już niedojedzona kanapka wrzucona do kosza na parkingu, może stać się zarzewiem kolejnych zarażeń dzików czy trzody chlewnej na terenie całego kraju. Dziki podchodzą pod miejsca parkingowe i wyjadają pozostawiony przez ludzi pokarm. Także żywność (np. konserwy) wcześniej kupiona na terenie Unii Europejskiej i wywieziona za granicę podlega bezwzględnemu zakazowi przywozu na teren Wspólnoty.
Niezgłoszenie takich produktów może skutkować karą grzywny lub wszczęciem postępowania karnego.

W sytuacji, gdy do UE następuje przywóz przez podróżnego większej ilości produktów pochodzenia zwierzęcego, należy spełniać wymogi jak dla przesyłek handlowych, tj.:
• dysponować urzędowym świadectwem weterynaryjnym oraz
• przedstawić towar razem z właściwą dokumentacją w punkcie kontroli granicznej upoważnionym do kontroli weterynaryjnej, w momencie wjazdu do UE.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Głównego Lekarza Weterynarii.
 
Małgorzata Brzoza
Rzeczniczka prasowa
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie

Źródło: iswinoujscie.pl