Zamykane biznesy i 136 Niebieskich Kart

Zamykane biznesy i 136 Niebieskich Kart
Aż 1232 świnoujskich przedsiębiorców zawiesiło lub zakończyło w ubiegłym roku działalność. Tak wynika z raportu o stanie miasta opublikowanego przez magistrat. Zastanawiających danych jest więcej.

Na koniec 2021 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w naszym mieście wynosiła 559 osób. Stopa bezrobocia wynosiła wtedy % 4,1. – czytamy w raporcie o stanie miasta przedstawiającym sytuację, z którą rozpoczęliśmy ten rok. – Bez pracy było więcej mężczyzn (302) niż kobiet (257). Zatrudnienia nie miało 19 niepełnosprawnych. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych 352 osoby miały prawo do zasiłku.

W ramach prowadzonych przez PUP aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zatrudniono 48 osób przy pracach interwencyjnych, 9 przy robotach publicznych, staże odbyło 28 osób.

W mieście mieliśmy 1 143 pracowników sezonowych (w tym zagranicznych).

Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że w końcu roku jednoosobową działalność gospodarczą prowadziło 3 155 osób. A aż 1 232 przedsiębiorców ją zakończyło lub zawiesiło.

Pokazano też dane dotyczące polityki społecznej. Na koniec ubiegłego roku ze świadczeń pieniężnych i z pomocy społecznej korzystało 868 osób. W sumie wypłacono im 2 240 585 zł. W przypadku 443 mieszkańców głównym powodem udzielania im pomocy była ich długotrwała lub ciężka choroba. Z usług opiekuńczych MOPR korzystało 236 osób.

Z zastanawiających danych: w mieście było w tym czasie aż 98 bezdomnych. Z tego tylko 22 korzystało ze schroniska. Źle się działo w świnoujskich rodzinach. Wśród mieszkańców prowadzono aż 136 procedur „Niebieskie Karty” (przemoc domowa).

źródło: www.iswinoujscie.pl