Zarząd Osiedla Karsibór

Zarząd Osiedla Karsibór
Zwołuje ogólne zebranie mieszkańców w dniu 23 września 2021r (czwartek) o godzinie 18:00 w filii Miejskiego Domu Kultury w Karsiborze przy ul. 1 Maja 40.

Na zebraniu obecni będą zastępca prezydenta p. Barbara Michalska wraz z współpracownikami-odniesie się do realizowanego remontu ulicy 1-go Maja i dalszych działań inwestycyjnych na naszej wyspie.

Planowany porządek obrad:
• Otwarcie Zebrania
• Zatwierdzenie proponowanego porządku zebrania
• Wystąpienia zaproszonych osób i dyskusja.
• Informacja o planowanym pikniku „Święto Karsiborskiego Jabłka”
• Dyskusja o sprawach związanych z osiedlem Karsibór.
• Zamknięcie zebrania.