Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ODRA z absolutorium

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ODRA z absolutorium
W dniu 23.06.2023r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej L-W ODRA w Świnoujściu. Podczas posiedzenia Zgromadzenie zatwierdziło m.in.roczne sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni za 2022r.Udzieliło też absolutorium prezesowi Zarządu Krzysztofowi Szpytko oraz pozostałym członkom Zarządu Spółdzielni za 2022r.

Wybrana została też nowa 7 – osobowa Rada Nadzorcza.
Spółdzielnia ODRA liczy 1136 członków, w jej zasobach pozostaje 935 lokali mieszkalnych, 92 lokale użytkowe oraz 76 garaży.
Źródło: iswinoujscie.pl