Zmagania kandydatów do służby w Straży Granicznej

 Zmagania kandydatów do służby w Straży Granicznej
Przez dwa dni trwały w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku egzaminy kandydatów do służby. Do testów przystąpiło 38 osób.

To już kolejny drugi etap postępowania kwalifikacyjnego zorganizowany na terenie Komendy MOSG. Wśród ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej tym razem było 19 kobiet i tyle samo mężczyzn. Egzaminy przeprowadzone 11 i 12 sierpnia pozytywnie przeszły 33 osoby. Kandydaci musieli zmierzyć się z testem z wiedzy ogólnej, języka obcego oraz sprawności fizycznej. Ich predyspozycje były też weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Cały przebieg postępowania rekrutacyjnego nadzorowała komisja egzaminacyjna, w której skład weszli funkcjonariusze MOSG, przedstawiciele Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i obserwatorzy z Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

W tym roku Morski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć łącznie do 60 osób. Dla usprawnienia procesu rekrutacji powołani zostali specjalni koordynatorzy. Kandydaci do służby z województwa zachodniopomorskiego mogą kontaktować się pod numerem tel. 721-961-599, z pozostałych województw pod numerem 797-337-256. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej Morskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG".

fot. A. Kubiak/MOSG

kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak
Rzecznik Prasowy
Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku