Zmarł Adam Makieła

Zmarł Adam Makieła
W dniu 29 grudnia 2021 r. zmarł Adam Makieła, emerytowany komandor porucznik Marynarki Wojennej, były wieloletni Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu.

Adam Makieła urodził się Pieszycach w dzisiejszym powiecie dzierżoniowskim. Dzieciństwo i młode lata spędził w Mysłowicach na Górnym Śląsku. Po ukończeniu w 1971 roku studiów na Wydziale Technicznym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, w stopniu podporucznika marynarki rozpoczął służbę w 2. Brygadzie Okrętów Desantowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. W 1985 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Historycznym w Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie. W roku 1986 został zastępcą komendanta ds. polityczno-wychowawczych w Komendzie Portu Wojennego. Służbę czynną w Marynarce Wojennej zakończył w roku 1990 w stopniu komandora porucznika.

W tym samym roku ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwami w Unii Europejskiej i podjął pracę jako kierownik Wojskowego Domu Wypoczynkowego, a następnie jako administrator świnoujskiego Targowiska Miejskiego. W latach 2002 – 2016 pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego – Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. To w trakcie Jego prezesury świnoujskie wodociągi m.in. rozpoczynały wymagającą szczególnego zaangażowania współpracę ze Związkiem Celowym Gmin Wyspy Uznam w zakresie odbioru ścieków z niemieckich miejscowości przygranicznych.

Adam Makieła brał aktywny udział w pracach stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe (m.in. jako Prezes Zarządu), a także w pracach Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.  Nawet po przejściu na emeryturę nadal zabierał głos w sprawach dotyczących branży wodociągowo-kanalizacyjnej, m.in. pisząc felietony w kwartalniku „Kierunek Wod-Kan”. Za działalność na rzecz środowiska wodociągowego otrzymał w roku 2015 nagrodę „Wodoskara” od ogólnopolskiej kapituły zrzeszającej regionalne stowarzyszenia wodociągowe. Przez wiele lat był także aktywnym członkiem Stowarzyszenia Emerytów Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu. Jego pasją była polityka i sprawy społeczne, cenił dobrą literaturę. Będąc człowiekiem bardzo rodzinnym wiele czasu i uwagi poświęcał ukochanej córce i wnuczce.

Koledzy i współpracownicy wspominają Adama Makiełę jako człowieka sympatycznego i bezpośredniego, zawsze potrafiącego znaleźć czas na wysłuchanie ludzkich spraw i problemów. Jego wyrozumiałość, empatia, rozsądek i poczucie humoru sprzyjały tworzeniu dobrej atmosfery w pracy i działalności społecznej.

Ceremonia pogrzebowa Adama Makieły rozpocznie się w sobotę 8 stycznia o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Świnoujściu.