Został wybrany wykonawca nowego ujęcia wody na Mulniku. Koszt to ponad 14 milionów złotych

Został wybrany wykonawca nowego ujęcia wody na Mulniku. Koszt to ponad 14 milionów złotych
Wiemy więcej na temat budowy nowego ujęcia wody na Mulniku. Ogłoszony 27 kwietnia tego roku przetarg został rozstrzygnięty 8 lipca br. Wpłynęły dwie oferty, od konsorcjum firm STRABAG z Pruszkowa oraz STRABAG z Austrii, a także Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego – Elbląg. Ostatecznie wybrane zostało konsorcjum STRABAG i to oni za kwotę 14 mln i 300 tysięcy złotych brutto zajmą się budową nowego ujęcia wody.

Zaproponowana przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Elbląg kwota to 13, 5 mln złotych.

Jednak jak informował prezydent Żmukiewicz, ZWiK oceniając te oferty biorąc pod uwagę nie tylko cenę. ale także czas realizacji i doświadczenie w realizacji działań wybrał firmę STRABAG i w ciągu 22 miesięcy od podpisania umowy inwestycja ta ma zostać zrealizowana.

Przedsięwzięcie związane z dostarczeniem dodatkowej ilości z ujęcia wody podzielone jest na dwa zadania: pierwsze to budowa ujęcia wody na Mulniku, drugie to budowa stacji uzdatniania wody.

źródło: www.iswinoujscie.pl