Związek Miast Polskich uruchamia nowy serwis internetowy – Forum Rozwoju Lokalnego

Nowa strona internetowa – przygotowywana przez Związek Miast Polskich – pod adresem www.Forum-Rozwoju-Lokalnego.pl jest platformą wiedzy i praktyki samorządowej, na której omawia się i wyjaśnia tematykę dotyczącą wewnętrznych potencjałów gmin oraz promuje nowe rozwiązania sprzyjające rozwojowi polskich miast.

Idea Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) opiera się na bezpośredniej pracy z miastami, seminariach i warsztatach, ogólnopolskich konferencjach, sieciach wymiany doświadczeń, a także na upowszechnianiu produktów i narzędzi rozwoju lokalnego.

Na stronie poświęconej Forum Rozwoju Lokalnego znajdują się nie tylko wszystkie materiały (prezentacje, nagrania wideo) z dotychczasowych 10. edycji seminariów z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”, realizowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, ale też wiele innych informacji pomocnych dla wszystkich samorządów, które chcą budować swoje ścieżki rozwoju. Mogą one czerpać wiedzę i inspiracje z raportów, publikacji, felietonów, opinii ekspertów.

Strona przedstawia konkretne narzędzia przygotowane dla samorządów oraz etapy prac nad modelem zintegrowanego zarządzania rozwojem lokalnym. Pełni funkcję biblioteki dla miast, jest bazą wiedzy i informacji, zawiera rozbudowany zbiór materiałów video, prezentacji i publikacji. Jest podzielona na sekcje tematyczne.

AKTUALNOŚCI relacjonują najważniejsze wydarzenia i etapy projektu Forum Rozwoju Lokalnego, który jest częścią realizowanego przez Związek Miast Polskich Programu „Rozwój Lokalny”. DOBRE PRAKTYKI Z MIAST mają na celu przedstawienie i upowszechnienie doświadczeń miast w zarządzaniu rozwojem, a sekcja OKIEM EKSPERTA zawiera ciekawe i przydatne miastom prezentacje i materiały video. Na stronie znajduje się również wykaz RAPORTÓW, OPRACOWAŃ I PUBLIKACJI oraz sekcja FELIETONY z autorskimi komentarzami przedstawicieli i ekspertów ZMP.

Materiały są w przejrzysty sposób podzielone na następujące kategorie: demografia, kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne, polityka społeczna, mieszkalnictwo, rozwój gospodarczy, rynek pracy, finanse lokalne i polityka inwestycyjna, kształtowanie przestrzeni, rewitalizacja, transport i mobilność miejska, gospodarka komunalna, lokalne środowisko przyrodnicze, gospodarka w obiegu zamkniętym, zarządzanie miejskimi obszarami funkcjonalnymi, transformacja cyfrowa, marketing terytorialny.

Adres internetowy strony:
www.Forum-Rozwoju-Lokalnego.pl, www.ForumRozwojuLokalnego.pl

Strona jest administrowana przez Biuro ZMP.
Serwis został zaprojektowany i wykonany przez agencję Onlineidea.

Zapraszamy!

Joanna Proniewicz
rzecznik prasowy ZMP

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: iswinoujscie.pl