Zwierzęta tracą dom, bo ludziom potrzebny jest kolejny hotel?

Zwierzęta tracą dom, bo ludziom potrzebny jest kolejny hotel?
Leśne zwierzęta chodzą po promenadzie, bo zabiera się im dom. Po kawałku. Niedawno pod topór poszły drzewa przy ulicy Uzdrowiskowej.

Tylko pozornie to coś fajnego. Leśne zwierzęta na promenadzie. Gdy zastanowimy się nad przyczyną tego zjawiska, robi się już niewesoło. Pod budowę kolejnych hoteli wycinane są tereny zielone, gdzie zwierzęta mają swój dom.
Zwierzęta tracą dom, bo ludziom potrzebny jest kolejny hotel? [1]

Tak się stało z terenem przy Uzdrowiskowej z działkami o łącznej powierzchni 2,2134 ha.
– Nieruchomość ta została zbyta przez Gminę Miasto Świnoujście w drodze ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 4 listopada 2016r. Nabywcą została spółka HOTEL ATOL spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Świnoujściu (umowa notarialna zawarta w dniu 29.12.2016 roku) – informuje prezydencki rzecznik Jarosław Jaz. – Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej przedmiotowy teren znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 70 UT – usługi turystyczno-wypoczynkowe-pensjonatowe, hotelowe.
źródło: www.iswinoujscie.pl Źródło: iswinoujscie.pl