ZZZE Sanatorium Uzdrowiskowe „Energetyk” świętuje 60 lat funkcjonowania!

ZZZE Sanatorium Uzdrowiskowe „Energetyk” świętuje 60 lat funkcjonowania!
W sobotę 11 marca pracownicy i emeryci Sanatorium Uzdrowiskowego Energetyk świętowali 60 lat funkcjonowania swojej Firmy. Jak się okazuje jest więc jedną z najdłużej funkcjonujących firm w Świnoujściu. Prowadzi działalność stacjonarną lecznictwa uzdrowiskowego i realizuje kontrakt z NFZ. Obchody zaszczyciły władze Firmy Zarząd Główny Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków z Warszawy. Jestem szczęśliwa, że udało się nam zebrać razem w tak dużym i zacnym gronie, żeby świętować tą piękną rocznicę – mówiła na rozpoczęciu imprezy dyrektor Joanna Agatowska.

„Powojenna historia obiektu jest związana z odbudową budynku po znacznych zniszczeniach wojennych przez pracowników Elektrowni Turów, który sfinansował jego kapitalny remont. Źródła historyczne podają, że 20 lutego 1963 roku Zakład Energetyczny Okręgu Zachodniego umową cesji przekazuje budynek wczasowy Energetyk Zarządowi Głównemu Związków Zawodowych Energetyków w Warszawie i to on jest od tego czasu właścicielem budynku. Na początku wykorzystywany był jako obiekt branżowy dla pracowników energetyki, którzy głównie korzystali z pobytów wczasowych. W roku 1966 jego działalność przekształcona została na działalność leczniczą i rehabilitacyjną oraz zarejestrowano Sanatorium u Naczelnego Lekarza Uzdrowiskowego i w Ministerstwie Zdrowia jako Sanatorium Uzdrowiskowe Energetyk. W roku 1969 Zrzeszenie zwróciło się do ówczesnej Rady Narodowej o przekazanie przyległej działki i wówczas dobudowano tzw. nową część, która rozpoczęła działalność w 1972. W obiekcie podniesiono znacznie standard usług, pojawiły się łazienki w pokojach, świetlica, biblioteka itd.

Cały rozwój opierał się przede wszystkim o wolę ludzi, która od początku była duża na każdym poziomie. Począwszy od działaczy Zrzeszenia pana Zbigniewa Szczepańskiego czy Pani Marii Kucharskiej, którzy realizowali dobre wizje rozwoju obiektu. Tu na miejscu w Świnoujściu realizowali je powoływani przez nich dyrektorzy: Michał Janowicz, Janina Wenta, Mieczysław Kowalski, Stanisław Malinowski, Janina Lewandowska, Maria Karoff, Teresa Ruciak czy dzisiaj również ja – mówiła Joanna Agatowska.

Dyrektorzy to jednak tylko jeden ze szczebli zarządzania – całą ciężką pracę, blisko klientów wykonywali przede wszystkim pracownicy, których nie sposób wszystkich wymienić z imienia i nazwiska, zasług i dokonań – ale dzisiejsza załoga i część z emerytów jest dzisiaj z nami obecna i wszystkim Wam z serca dziękujemy za waszą codzienną pracę”.

Warto przypomnieć, że Sanatorium „Energetyk” aktywnie włącza się w dużo lokalnych inicjatyw społecznych i charytatywnych takich jak WOŚP, współsponsorowanie imprez sportowych, rekreacyjnych czy skierowanych do dzieci a nawet zwierząt, prowadzenie punktu szczepień i promocyjne zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców.

źródło: www.iswinoujscie.pl