Patronat

Jako grupa medialna obejmujemy patronatem płyty, masowe imprezy, producentów muzycznych, kabarety, dyskoteki oraz inne istotne wydarzenia.

Poznaj naszą propozycję!

PATRONAT NAD PŁYTĄ:

Twoja/Wasza płyta z gatunków muzycznych jakie prezentuje nasza radiostacja może zostać objęta patronatem!

W chwili objęcia patronatem nad płytą Radio Świnoujście zobowiązuje się:

 1. Do promowania wybranych utworów na antenie radia – poprzedzających jinglem przez 30 dni.
 2. Promocji płyty oraz artystów podczas programu „Płyta Tygodnia”.
 3. Przeprowadzenia na żywo wywiadu z artystami.

W chwili objęcia przez Radio Świnoujście patronatu nad płytą interesant zobowiązany jest do:

 1. Zamieszczenia loga Radia Świnoujście na swoich stronach
 2. Zamieszczenia loga Radia Świnoujście na ewentualnych produktach tj. płytach, plakatach, bannerach itp.
 3. Dostarczenie nam minimum 5 płyt na cele konkursowe oraz promocji.
 4. Dostarczenie nam wszelkich niezbędnych informacji dotyczących płyty.

PATRONAT NAD IMPREZĄ/WYDARZENIEM:

W chwili objęcia patronatem nad imprezą/wydarzeniem Radio Świnoujście zobowiązuje się:

 1. Do opublikowania artykułu na stronie głównej radia oraz portalu informacyjnego iswinoujscie.pl promującego daną imprezę/wydarzenie.
 2. Umieszczenia banneru reklamowego (we flashu) na stronie głównej radia.
 3. Do przeprowadzenia relacji(zdjęcia, wywiady, artykuły, program na żywo na antenie radia), które ukażą się najpóźniej do 48h.
 4. Do emisji spotu reklamowego promującego dane wydarzenie – odpłatnie 50% zniżki.

W chwili objęcia przez Radio Świnoujście patronatu nad imprezą/wydarzeniem interesant zobowiązany jest do:

 1. Udzielenia wybranym pracownikom Radia Świnoujście oraz iświnoujście.pl możliwości przeprowadzenia:
  – Wywiadów
  – Fotoreportaży
  – W przypadku większego wydarzenia umożliwienie przeprowadzenia relacji na żywo udostępniając dostęp do internetu, prądu itp.
 2. Zamieszczenia loga Radia Świnoujście na ewentualnych stronach(imprezy), plakatach, bilbordach, bannerach itp. jako patronat medialny.
 3. Dostarczenia niezbędnych materiałów dot. imprezy/wydarzenia redakcji Radia Świnoujście.
 4. Dostarczenia minimum 10 biletów na cele konkursowe.
 5. Darmowe wejściówki dla wybranych pracowników radia za okazaniem legitymacji prasowej w celu wykonania swojej pracy z tytułu zobowiązania do wypełnienia patronatu.

W PRZYPADKU IMPREZY/WYDARZENIA CHARYTATYWNEJ/GO WSZYSTKIE WARUNKI UZGADNIANE SĄ POPRZEZ KONTAKT Z REDAKCJĄ.

Informacja prawna:
Wszelkie przyznawanie patronatu jest oparte za obustronnym porozumieniem i nie musi być oparte o umowę i wówczas nie pociąga to za sobą żadnych zobowiązań prawnych jednakże istnieje taka możliwość – sporządzenia umowy na życzenie. Za wszelkie publikowane treści na stronie Radia Świnoujście oraz naszego portalu informacyjnego iswinoujscie.pl redakcja nie ponosi odpowiedzialności, a za błędne lub nieaktualne informację odpowiadają organizatorzy, którzy dostarczają te dane.

Wszelkie inne informacje dotyczące przyznania patronatu można uzyskać przez kontakt z redakcją